Nyt fra kampagnen
 - 09.10.14

10 projekter viser nye veje til livskvalitet i yderområderne

Et unikt historisk kulturmiljø genopstår i Danmarks første planlagte ferieby på Djursland. En vandrerute binder Møn, Bogø og Nyord sammen til én samlet turistdestination. Og i Assens skal byens mole genopfindes, så alle kan opleve stedets spektakulære panoramaudsigt. Det er blot tre eksempler på i alt 10 projekter, der skal understøtte lokal livskvalitet i yderområderne med støtte fra Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Camønoen
En vandrerute skal binde Møn, Bogø og Nyord sammen og skabe nye oplevelser. Projektet er nu udvalgt til støtte gennem Stedet Tæller. Foto: Museum Sydøstdanmark

Fra Skagen til Maribo
Det unikke kulturmiljø i den historiske Egil Fischers Ferieby på Djursland får nyt liv. Fra forskellige øsamfund til én samlet turistdestination på Møn, Bogø og Nyord. Og en mole i Assens omdannes til besøgssted med udsigtspunkt og badested. Sådan lyder idéerne bag tre ud af de i alt 10 projekter, som nu modtager støtte til realisering gennem Stedet Tæller - Realdanias kampagne for yderområderne.

Da Stedet Tæller sidste år efterlyste gode idéer til fysiske projekter, modtog kampagnen 88 projektidéer fra yderområder over hele landet. I første omgang fik 26 projekter støtte til at videreudvikle og konkretisere deres idéer, og heraf modtager 10 projekter nu støtte til at blive ført ud i livet.

De udvalgte projekter spænder vidt, men har det til fælles, at de nytænker og aktiverer yderområdernes særlige, stedbundne potentialer: Klassiske feriebyer genopfinder sig selv med udgangspunkt i historien, nye aktiviteter giver tomme bygninger liv igen, og ikke mindst skal nye netværk og samarbejder forbinde mennesker og steder.

"I Realdania glæder vi os over, at Stedet Tæller har ført til så mange lovende projekter lige fra Skagen til Maribo. Det vidner om, at der er masser af engagerede kræfter, der bakker op om deres lokalsamfund på tværs af foreninger, kommuner, turismeerhverv og mange andre aktører. Nu ser vi frem til at se projekterne løfte sig fra skitseblokken og blive til virkelighed," siger Karen Skou, programchef i Realdania.

En positiv udvikling med afsæt i stedet
Med Stedet Tæller vil Realdania vise nye veje til mere livskvalitet lokalt i Danmarks yderområder. Realdania har derfor afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter i yderområderne gennem to ansøgningsrunder, som begge nu er afsluttede.

"Alle kampagnens projekter er lovende bud på, hvordan det enkelte sted kan udvikles på en måde, der bidrager til at styrke den lokale livskvalitet. Vores mål er ikke at lave land om til by, men ved at udnytte det enkelte steds særlige potentialer kan vi være med til at sætte gang i en positiv udvikling," siger Karen Skou.

De udvalgte projekter realiseres frem mod udgangen af 2016.


 


Oversigtskort

De udvalgte projekter

Solnedgangspladsen, Gammel Skagen
Den eksisterende Solnedgangsplads styrkes.
Læs mere

Fanø Bad, Fanø
Revitalisering af Fanø Bad ved at højne kvaliteten i den historiske ferieby.
Læs mere 

Eigil Fischers Ferieby og Femmøller Strand. Syddjurs
Sikring og bevaring af Danmarks første planlagte ferieby.
Læs mere

Molehovedet i Assens
Tilgængeliggørelse af og tilføjelse til byens mole.
Læs mere

Career Campus, Ringkøbing
Historisk bygning forvandles til erhvervskollegium.
Læs mere 

Landsbyen de 7 sogne, Mors
Etablering af nye stier og samlingssteder på tværs af landsbyer.
Læs mere

Maribo Domkirke og søbred, Maribo
Nyt byrum skal formidle den historiske kulturarv og trække naturen ind i byen.
Læs mere 

Camønoen, Møn
Ny vandrerute binder Møn, Bogø og Nyord sammen og tiltrækker turister.
Læs mere 

Matchmakingzone, Klitmøller
Etablering af et fysisk mødested, hvor beboere og besøgende kan udvikle projekter sammen.
Læs mere 

Stinesminde Havn, Mariagerfjord
Nye forbindelser og oplevelsesmuligheder styrker Stinesminde Havn.
Læs mere