Nyt udefra
 - 19.02.15

18 yderområdekommuner vil på forkant

18 kommuner er udvalgt til at lave langsigtede kommunale strategiplaner. Det sker som led i kampagnen Yderområder på forkant.

ÆrøÆrø Kommune  er blandt de kommuner, som er udvalgt i Yderområder på forkant. Gennem en målrettet strategi ønsker kommunen at bruge øens maritime traditioner og kompetencer som udgangspunkt for omstilling og tilpasning til de nye tider. Foto: Bjørn Kier


Langsigtede strategiplaner for en positiv omstilling
Med Yderområder på forkant-kampagnen inviterede KL, Naturstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Realdania sidste år kommuner i yderområderne til at udvikle langsigtede strategiplaner for, hvordan der kan skabes en positiv omstilling og tilpasning af de danske yderområder.

18 kommuner i yderområderne har nu fået tilsagn om støtte til at udvikle hver sin langsigtede strategiplan for, hvor og hvordan kommunen skal udvikle sig fremover. Fælles for de 18 udvalgte strategiprojekter er en erkendelse hos kommunerne af behovet for forandring og en stærk vilje til at sætte gang i den nødvendige, positive omstilling.

Forskellige udfordringer og løsninger
De udvalgte projekter viser et mangfoldigt billede af yderområdernes udfordringer. Ikke to kommuner er ens, og selv inden for kommunegrænserne kan der være store forskelle: Mens nogle kommuner kæmper med drastisk affolkning, oplever andre en ændret demografi med flere ældre og færre børn. Og andre igen oplever byer i vækst, mens skrumpende landsbyer og tomme boliger præger landområderne.

Det kalder på forskelligartede løsninger. I nogle kommuner er fokus i strategiarbejdet en skærpet rollefordeling mellem kommunens lokalområder som grundlag for en differentieret udvikling af kommunen. Andre vil skabe nye samarbejder mellem kommune og borgere og skærpe den fælles forståelse for udfordringer og realistiske muligheder gennem en markant dialog med borgerne. Og andre igen vil fokusere på sammenhængen mellem land og by både inden for og uden for kommunens grænser.

Strategiprojekterne gennemføres i 2015-2016 og støttes hver med op til 500.000 kr. til ekstern rådgivning. Kommunerne bidrager med 50 procent medfinansiering.

Seks pilotprojekter er også i gang
Udover de 18 udvalgte strategiprojekter, er seks pilotprojekter allerede i gang som led i kampagnen. Pilotprojekterne gennemføres i Ringkøbing-Skjern, Hjørring, Læsø, Lolland, Odsherred og Bornholm Kommuner.

Læs mere på kampagnens hjemmeside  


Oversigtskort