Nyt fra kampagnen
 - 15.03.12

25 gode idéer får støtte fra Stedet Tæller

Fra gammel benzintank til station for cykelturister, fra nedlagte skoler til lokale forsamlingssteder, fra nedslidt kystområde til velbesøgt strandpark og badestrand. Det er blot nogle af de i alt 25 projektidéer, der i dag hver får 125.000 kr. i støtte fra Realdania til videre udvikling. Det sker i forbindelse med Stedet Tæller, som frem til 2016 sætter fokus på yderområdernes stedbundne potentialer. Der var indsendt 121 projektidéer til kampagnens første ansøgningsrunde, og det store ansøgerfelt vidner om, at Danmarks yderområder bobler og sprudler af idéer til at udvikle og udnytte de enkelte lokalområders særlige kvaliteter.

Klitmøller
De udvalgte projektidéer giver alle et oplagt bud på, hvordan stedbundne potentialer kan være med til at styrke livskvaliteten lokalt i yderområderne. Foto: Realdania

Lokale projektmagere løfter i flok
"Vi er glade for, at kampagnen Stedet Tæller har afstedkommet så mange projektidéer fra yderområder over hele landet. Det vidner om, at der er masser af lokale kræfter, der er parate til at aktivere de enkelte områders særlige kvaliteter. De projektidéer, vi har modtaget, er rige på kreativitet og lokalt engagement, ligesom de demonstrerer evnen til at løfte i flok på tværs af kommuner, lokalt turismeerhverv, private borgergrupper og mange andre aktører," siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

De 25 projektidéer, Realdania har valgt at støtte, giver alle et oplagt bud på, hvordan stedbundne potentialer kan være med til at styrke livskvaliteten lokalt i Danmarks yderområder.

"De udvalgte projektidéer giver nogle spændende bud på, hvordan kulturhistoriske, landskabelige og bygningskulturelle potentialer kan udnyttes til gavn for mange mennesker. Fra den gamle tankstation i Stege, der skal omdannes til servicestation med lokale produkter og service til cykelturister til Blokhus ved Jammerbugten, der er et godt bud på, hvordan man genskaber stedets identitet som attraktiv badeby ved bl.a. at opgradere den nedslidte forbindelse mellem byen og  stranden og genskabe Blokhus Bæk. For blot at nævne nogle få af de mange gode projektidéer," siger Hans Peter Svendler.
 
Mulighedernes Danmark og kvalitet i kysternes turistbyer
Realdania har med Stedet Tæller afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter, ligesom der også er afsat midler til formidling af viden og inspiration til kommuner, turismeerhverv og aktører i yderområder. Støtten til de 25 projektidéer er fordelt på to af kampagnens tre fokusområder: Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer.

15 projekter er udvalgt inden for fokusområdet Mulighedernes Danmark, der sætter fokus på de stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling. 10 projekter er udvalgt inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer, der fokuserer på høj kvalitet i kystbyernes byggede miljø, og på hvordan dette kan gavne turismeudvikling og lokale borgere.

Frem til oktober 2012 arbejder alle 25 projekter med projektudvikling sammen med deres rådgivere. Desuden bliver alle indbudt til en fælles workshop, der kan give inspiration til udviklingen af projekterne. I november 2012 udvælges ca. 12-13 af projekterne , som får tildelt midler til realisering inden for en samlet ramme på 37 mio. kr.


Oversigtskort

15 projekter inden for Mulighedernes Danmark


Se kort over projekterne

10 projekter inden for Kvalitet i kysternes turistbyer


Se kort over projekterne