Nyt udefra
 - 12.04.12

50 mio. til nedslidte boligområder

Regeringen har afsat 50 mio. kr. til at sætte gang i udviklingen i en række af landets nedslidte og problemramte by- og boligområder både på landet og i byerne. Det skriver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i dag i en pressemeddelelse.
 

Carsten Hansen
Områdeforyelserne skal blandt andet skabe nye samlingssteder og bedre adgang til naturen. Foto: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Områdefornyelse skal skabe mere attraktive bymiljøer
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter uddeler 50 mio. kr. til områdefornyelse i 13 byområder i 11 af landets kommuner. Projekterne skal gøre bymiljøet i områderne mere attraktivt med bl.a. samlingssteder for beboerne, mindre trafik, bedre adgang til grønne områder samt smukkere torve og pladser.

Haslevs bymidte skal fornyes
En af de kommuner, der modtager støtte, er Faxe, som får 5 mio. kr. til at forny Haslev bymidte. Bymidten har gennem en længere periode haft en del problemer med bl.a. udsatte unge, butiksdød og et skrantende, regionalt image som uddannelses- og erhvervsby.

Områdefornyelsen skal medvirke til, at det igen bliver attraktivt at bosætte sig i Haslev bymidte, hvad enten man er borger eller forretningsdrivende. Blandt andet skal byrummene fornyes, så der bliver mulighed for aktiviteter rettet mod de unge og udtjente erhvervsejendomme tænkes ind i nye sammenhænge og anvendelser.

Hovedgaden i Bredebro skal have et løft
Et andet område, der modtager støtte, er Bredebro i Sønderjylland i Tønder Kommune. Bredebro er en ældre stationsby, der er præget af forfald. Hovedgaden skæmmes af tomme udlejningsboliger, nedslidte facader, ledige erhvervslejemål og hurtigkørende trafik. Byen mangler desuden aktiviteter til områdets unge samt uformelle mødesteder og attraktive byrum for byens borgere.

Kommunen får nu 1,5 mio. kr. til en områdefornyelsesindsats, der skal skabe en attraktiv og sammenhængende by ved fysiske forbedringer, bl.a. ved renovering af hovedgade, trafikreducerende foranstaltninger og etablering af mødesteder.

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter


Oversigtskort