Nyt fra kampagnen
 - 18.09.12

Agenda Y stiller skarpt på yderområdernes potentialer

Langstrakte kyster og uberørt natur. Fællesskab og lokalt engagement. Velbevaret bygningsarv i unikke landsbyer, kystbyer og havne. Det er nogle af de kvaliteter, som danskerne forbinder med yderområderne. Det viser Agenda Y - Yderområdernes potentialer, en undersøgelse, som Stedet Tæller har gennemført for at belyse danskernes syn på yderområdernes kvaliteter. Gennem artikler af personer med viden, erfaring og mening om yderområder samt en række cases og en omfattende spørgeskemaundersøgelse stiller Agenda Y skarpt på de uudnyttede stedbundne potentialer i de danske yderområder.

Vang Pier_strand
Vang Pier på Bornholm er eksempel på særegen natur og kulturarv i yderområderne. I dag danner stedet ramme om badning, lystfiskeri og fritidsaktiviteter som kajaksejlads og dykning. Foto: Realdania

Et skatkammer af potentialer
Den danske erhvervsstruktur har over de seneste 50 år ændret sig radikalt. Udviklingen har bl.a. ført til en stor vandring fra land til by og givet udfordringer for de danske yderområder - både socialt og økonomisk. Nye strukturer og ændrede levemønstre fordrer, at der tages fat på uudnyttede muligheder og potentialer.

Publikationen Agenda Y er udarbejdet som en del af Stedet Tæller, der frem til 2016 sætter fokus på at udvikle yderområdernes stedbundne potentialer. Der er afsat 115 mio. kr. til at støtte udvalgte, fysiske projekter, der med udgangspunkt i yderområdernes særlige, lokale kvaliteter og potentialer kan være med til at styrke livskvaliteten lokalt.

Agenda Y peger på nogle af de unikke kvaliteter, der findes i yderområderne. Undersøgelsen fremhæver samtidigt en række ressourcer, der kan udvikles og bruges som grundlag for at skabe bedre livskvalitet for både beboere og turister.

"Agenda Y viser, at yderområderne rummer et skatkammer af kvaliteter og nye muligheder, som er værd at satse på. Kvaliteter, der har det til fælles, at de er knyttet til et specifikt sted, og som har potentiale til at være udgangspunkt for at skabe en positiv udvikling," siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania. Han fortsætter:

"Med Realdanias kampagne Stedet Tæller vil vi gerne opfordre til at satse på de kvaliteter, der allerede findes. Agenda Y underbygger netop, at hvis yderområderne dyrker deres kystnærhed, særegenheder, historiske bymiljøer og bygninger samt ikke mindst udnytter det unikke lokale engagement, så kan netop disse stedbundne ressourcer være med til at skabe øget livskvalitet gennem en positiv udvikling."

Danskerne foretrækker kysterne
Når danskerne skal pege på yderområdernes særlige kvaliteter, er det ikke mindst nærheden til uberørt natur og havet, som scorer højt. Fire ud af fem danskere fremhæver i Agenda Y yderområdernes naturskønne områder som en væsentlig kvalitet, og nærheden til naturen er en mere afgørende faktor end afstanden til arbejde for dem, der flytter til et yderområde. 

Yderområderne har fællesskab og lokalt engagement
I yderområderne er der flere frivillige ledere i foreningerne, og iværksætternes overlevelsesrate er højere end i resten af landet. Man tager fat og engagerer sig, både for fællesskabets skyld og for at kunne udleve egne ideer og drømme.

Agenda Y slår fast, at danskerne forbinder yderområderne med fællesskab og lokalt engagement. 60 procent af de danskere, der enten bor i eller drømmer om at flytte til et yderområde, mener, at lokale sammenslutninger og fællesskaber har særligt gode kår her. Analysen peger på, at der er et uudnyttet potentiale i at bruge det stærke lokale engagement i en positiv fortælling om yderområderne og støtte op om små, lokale, selvgroede initiativer, som skaber lokal udvikling. 

Yderområderne har historiske bymiljøer og bygninger
Også yderområdernes bygningsarv værdsættes højt af danskerne, som især fremhæver unikke bymiljøer og historiske bygninger som en kvalitet, der fortsat bør styrkes.

Over halvdelen - 56 procent - peger på unikke bymiljøer som en særlig kvalitet ved yderområderne, mens 54 procent fremhæver yderområdernes historiske bygninger. Og ikke mindst mener en tredjedel af danskerne, at der bør investeres i fornyelse og forskønnelse af udvalgte landsbyer, kystbyer og havne.


Oversigtskort

Bestil publikation

Agenda Y - Yderområdernes potentialer stiller skarpt på de uudnyttede stedbundne potentialer i de danske yderområder.

Bestil publikationen på info@stedet-taeller.dk. Prisen er 50 kr. inkl. porto, eksp. og moms.

Hent publikationen i pdf