Nyt fra kampagnen
 - 15.05.14

Borgermøde i Aakirkebyhallerne om projekt 'Linjer i Landskabet'

Siden januar har arbejdsgruppen for projekt Linjer i landskabet arbejdet med at udvikle projektet. Det er nu tid til at få kvalificeret de udviklede idéer i en dialog med lokalsamfundet, og derfor inviterer projektgruppen nu til borgermøde i Aakirkebyhallerne.

Linjer i landskabet
På borgermødet vil det foreløbige projekt blive præsenteret.

Borgermøde om 'Linjer i landskabet'
Naturen omkring Aakirkeby indeholder en enestående geologisk og kulturhistorisk fortælling, som ikke er formidlet tydeligt nok.

Med nye stiforløb, guidede ture, informationspunkter og udsigtsposter ønsker den lokale forening, SYTE, at danne rammen om et indbydende rekreativt oplevelseslandskab i området. Ideen er også, at de nye tiltag skal samtidig skabe bedre forbindelse mellem Aakirkeby og det omkringliggende landskab.

Den videre udvikling af projektet, som har fået titlten 'Linjer i landskabet', støttes af Stedet Tæller.

Siden offentliggørelsen af projektet i januar er opbakningen og ideerne til projektet strømmet ind. Nu inviterer projektgruppen til borgermøde om de foreløbige tanker og streger, før det endelige ansøgningsprojekt besluttes. På mødet vil projektet og nuværende idéer til et stiforløb blive præsenteret, og der vil være mulighed for at komme med nye ideer og forslag til projektet. 

Læs mere om projektet


Oversigtskort