Nyt fra kampagnen
 - 27.05.16

Borgerne skal skabe aktivitet på Odden Havn

Åbent hus og borgermøde lørdag den 11. juni 2016 i Odden Havns auktionshal, som nu skal ombygges til et multifunktionelt samlingssted med støtte fra Realdanias kampagne Stedet Tæller. 

Odden HavnDen gamle auktionshal skal være event og oplevelseshal.

Det bliver borgere og foreninger på og omkring Odden Havn og i Havnebyen, som i høj grad skal byde ind med aktiviteter og arrangementer i den tidligere auktionshal midt på havnen.

Odsherred Kommune indbyder derfor til et borgermøde i auktionshallen, Vestre Havnevej 35 på Odden Havn lørdag den 11. juni 2016 kl. 15.00-17.00, hvor projektet for ombygning af auktionshallen til et multifunktionelt samlingssted bliver præsenteret, og hvor borgere, borgergrupper og foreninger kan deltage i gruppedrøftelser om visioner og idéer for den fremtidige brug af den tidligere auktionshal.

Auktionshallen vil være åben allerede fra klokken 10, så man kan se den og danne sig et indtryk af, hvad den kan bruges til, se på planerne for ombygningen og få en snak med planlæggere, havneassistent, kulturassistent og andre.

Målet er at nedsætte en borgergruppe, som fremover skal stå for strategier og koordinering af hallens aktiviteter i samarbejde med havnefogeden for Odden Havne og havnefogedassistenten på Odden Havn, som bliver tilsynsførende, står for kalenderbooking og har nøgler til huset. 

Ombygningen af auktionshallen skal udbydes i offentligt udbud og ske henover sommeren med forventet færdiggørelse omkring 1. september 2016. 

En del af større indsats
Ideen går ud på at omdanne den gamle auktionshal til en event- og oplevelseshal. Auktionshallens eksisterende rammer skal brydes op og have et arkitektonisk løft, som sikrer stort lysindfald både fra oven gennem ovenlysvinduer formet som skorstenene på Odden Røgeri, tegnet af Arne Jacobsen, og fra siden med åbne facader og skydeporte.

Med mobile elementer, som siddetrappe, udstillingsvæg, rumdeler, cafévogn og opbevaringsmulighed kan hallen bruges til forskellige formål. Målet er at gøre auktionshuset til byens nye samlingssted for events og aktiviteter, både faste årligt og ugentligt tilbagevendende arrangementer, markeder med lokale råvarer fra omkringliggende gårde og frisk fisk.

Hallen skal rumme populære events som "Odden sætter sejl", Makrelfestival samt nye events som dykkertræf, sejlertræf, udstillinger, torvemarked med mere. Med revitaliseringen af auktionshallen bevares havnens historie og får samtidig nyt liv og en sammenhæng mellem havnens tidligere funktions som fiskerihavn henimod en mere oplevelsesbaseret havn sikres. 

Arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard har for Odsherred Kommune udarbejdet projektforslag for indretning af auktionshallen og omgivelserne. Arkitekterne er også rådgivere på helhedsplanen for Havnebyen. 

Projektet har et samlet budget på 2,4 mio. kr. Stedet Tæller støtter projektet med 1,2 mio. kr. Odsherred Kommune bidrager til projektet med 1 mio. kr. og Visit Odsherred med 200.000 kr. 

 


Oversigtskort