Nyt udefra
 - 01.03.12

Det Gode Liv leves i yderområderne


dyreborg
Region Syddanmarks vision for den ny Regionale Udviklingsplan: At skabe gode rammer for Det Gode Liv. Her Dyreborg Havn på Sydfyn. Foto: Lars Skaanning

Det gode liv som vækstskaber
Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark, og til det formål har Region Syddanmark udarbejdet et indeks, som måler fem parametre: selvrealisering, relationer, tryghed, sundhed og omgivelser. Indekset viser, at borgerne i de såkaldte yderområder på flere punkter er mere tilfredse med deres liv end folk i traditionelle vækstområder.  

Det Gode Liv som vækstskaber er temaet for den Regionale Udviklingsplan, hvis vision blandt andet er, at den økonomiske krise skal håndteres ved hjælp af en helhedsorienteret, langsigtet og fælles indsats for at skabe rammer, der kan engagere, inspirere og muliggøre Det Gode Liv for alle regionens borgere.

Læs mere om indekset

Læs mere om den Regionale Udviklingsplan

Kilde: RegLab

 


Oversigtskort