Nyt fra kampagnen
 - 05.03.19

Evaluering: Stedet Tæller har ført til mere livskvalitet i yderområderne

Siden 2011 har Stedet Tæller støttet udvikling og realisering af fysiske projekter, som skal styrke livskvaliteten i Danmarks yderområder. Og dette mål er i høj grad lykkedes, vurderer afsluttende evaluering af kampagnen.

Bovbjerg_02
Som led i Stedet Tæller står bl.a. Bovbjerg Fyr styrket som mødested for turister, virksomheder og lokale borgere i og omkring Lemvig. Foto: Lars Engelgaar

Nye veje til udvikling
Med kampagnen Stedet Tæller var ambitionen at adressere mange af de udfordringer, som de danske yderområder står over for i disse år. Fra fraflytning og befolkning med færre unge og flere ældre, bygninger i forfald.

Kampagnen var en invitation fra Realdania til at se med nye øjne på yderområdernes særlige muligheder og potentialer. Formålet var at støtte konkrete fysiske projekter, der viser nye veje til, hvordan man kan øge livskvaliteten og sætte gang i en positiv og bæredygtig udvikling med afsæt i netop de stedbundne potentialer.

I alt er 35 projekter blevet til virkelighed med støtte fra kampagnen - eller tæt på at blive det.

Nu er kampagnen evalueret af Moos-Bjerre, som konkluderer, at Stedet Tæller har været vellykket og levet op til sit formål.

"Jeg er rigtig glad for, at evalueringen viser, at projekterne har styrket både livskvaliteten og sammenholdet i hele lokalsamfundet. Målet har nemlig fra start været, at effekten af projekterne skal sprede sig som ringe i vandet til gavn for både lokalmiljø og besøgende. Og så styrker det vores tese om, at yderområderne med fordel kan bygge videre på det lokale stedbundne potentiale, altså det særlige, der findes i forvejen, hvis de skal udvikle steder, der er gode at besøge - og samtidig rigtig gode steder at bo," siger programchef Stine Lea Jacobi, Foreningen Realdania.

Helt konkret slår evalueringen fast:

  • At projekterne har udviklet stedbundne potentialerved at øge fokus på, skabe adgang til eller gøre opmærksom på unikke steder og kvaliteter, der fandtes i forvejen. Projekterne løfter landskabet og lokalområdet og giver lokalområdet noget at være stolte af. Og flere af de støttede projekter har modtaget priser for deres arkitektoniske kvalitet.
  • At de støttede projekter lader til at have bidraget til at styrke livskvaliteten i lokalområdet og det lokale sammenhold.
  • At de støttede projekter lader til at have bidraget til udviklingen i lokalområderne.
  • At projektejerne overordnet er meget tilfredsemed kampagnen, ansøgningsprocessen og dialogen med Realdania.
  • Og at projekterne har enhøj realiseringsgrad. Kun ét enkelt af de i alt udvalgte 36 projekter er faldet fra i kampagneperioden.

Hent hele evalueringen i pdf


Oversigtskort