Nyt udefra
 - 22.10.13

Flyt på landet og få råd til mere

Der er i høj grad noget at komme efter i landdistrikterne, hvis man vil have luft i økonomien til andet end en bolig. En sammenligning mellem huspriser og hustandsindkomster viser, at man i København bruger 9 gange den årlige bruttoindkomst på et hus, mens det kun er knap 2 gange i fx Tønder eller Lemvig. Det skriver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Langeland
Det kan betale sig at bosætte sig uden for de store byer, for de lavere huspriser opvejer klart de lavere indtægter - og mere til, siger minister Carsten Hansen. Foto: Anne Prytz Schaldemose

Råd til mere
Vil du have råd til mere og plads til lidt luksus i dagligdagen, bør du købe hus i landets yderområder. Det viser en beregning fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvor de gennemsnitlige salgspriser er sammenlignet med den gennemsnitlige hustandsindkomst før skat. Beboerne i de store byer bruger nemlig en langt større andel af deres indkomst på huset end beboerne i landdistrikterne.

"At huspriserne er lavere på landet end i de store byer er selvfølgelig ikke nogen nyhed. Heller ikke, at hustandsindkomsterne er lavere. Men det interessante er, hvordan forholdet mellem dem er. Og her viser vores beregning tydeligt, at det kan betale sig at bosætte sig uden for de store byer, for de lavere huspriser opvejer klart de lavere indtægter - og mere til," siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter i en pressemeddelelse.

Ikke nødvendigvis langt fra de store byer
Opgørelsen viser, at mens husejere i København skal bruge 9 gange deres hustandsindkomst før skat på at købe en bolig, skal de kun bruge knap 2 gange husstandsindkomsten, hvis de køber bolig på fx Mors, i Tønder eller Lolland.

Men tallene viser også, at man ikke nødvendigvis skal langt væk fra de større byer, før der er penge at spare. Det gælder fx Norddjurs Kommune, der ligger i pendlerafstand fra Aarhus, men hvor man kun skal bruge 2,3 gange sin hustandsindkomst - mod 6 gange i Aarhus Kommune. Og tilsvarende skal boligkøbere i Lejre Kommune kun bruge en tredjedel så meget af deres indkomst på en bolig i forhold til i København, der ligger under en times transport derfra.

Mulighed for et nyt liv på landet
En undersøgelse fra KL's ugebrev, Monentum, viser, at selvom kun 4,7 procent af danskerne bor på landet, så ønsker 14 procent at de gjorde. 36,9 procent bor i storby, men det er kun 32,2 der ønsker det. Ministeriets beregning er derfor ikke kun interessant for pendlere og de folk, der allerede bor i landdistrikterne. Det er også interessant for de mange byboere, der drømmer om en ny tilværelse på landet. For nok skal byboerne forvente en lavere indtægt, hvis de flytter væk fra byen og får et job i landdistrikterne - men de skal tilsvarende tjene langt mindre for at finansiere deres bolig. Og det kan give helt nye muligheder, mener ministeren:

"Vi ved, at rigtigt mange byboere drømmer om at liv på landet, som er mere frit og mindre afhængigt af en høj indtægt. Og her viser vores tal, at det sagtens kan lade sig gøre. Mange drømmer for eksempel om at starte egen virksomhed, men holder sig tilbage på grund af økonomien. Men ved at flytte ud i landdistrikterne er det ikke nødvendigt med så høj en indtægt - og det kan være til gavn for iværksætterne, der så får lettere ved at løbe en risiko og samtidig får højt til himlen og masser af frisk luft," siger Carsten Hansen.

Se kort over huspriser i forhold til gennemsnitlig husstandsindkomst 

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter


Oversigtskort