Nyt udefra
 - 02.12.11

Energiudspil kan komme yderområder til gode

Carsten Hansen

Vedvarende energi kan skabe grønne job
Regeringens energiudspil, der fokuserer på omstilling til vedvarende energi, kan komme yderområderne til gode:

"Landdistrikterne er under stigende pres i disse år, hvor mange traditionelle arbejdspladser forsvinder. Mange private arbejdspladser inden for industrien kommer ikke igen, og derfor er der brug for at være innovativ og udvikle landdistrikterne inden for områder, der kan skabe vækst og nye job. Og vedvarende energi kan skabe grønne job", siger Carsten Hansen.

Kilde: Mulighedernes land


Oversigtskort