Nyt udefra
 - 22.12.11

Forsøgsprojekter skal skabe udvikling

landsby
Ministeriet støtter ni projekter, der får støtte til at arbejde enten med social innovation i yderområder, kulturarv som omdrejningspunkt i byfornyelsen eller energirenovering.

Stort potentiale i at bruge lokale kræfter
"Der ligger et stort potentiale i at samle og bruge de lokale kræfter i vores mindre byer. Det lokale engagement er selve drivkraften for udvikling i vores landsbyer. Derfor glæder jeg mig til at følge de projekter, som nu får støtte til blandt andet at styrke det frivillige arbejde," siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

En af de landsbyer, som får støtte, er Nimtofte på Djursland. Her vil byens Håndværker-, Handels- og Borgerforening bl.a. etablere et nyt center, hvor borgere, lokale foreninger og erhvervsliv kan mødes og samarbejde om at udvikle deres lokalsamfund. Landsbyen, der huser ca. 650 indbyggere, vil også afprøve nye metoder til, hvordan man kan motivere flere til at udføre frivilligt arbejde.

Små byer skal arbejde aktivt med kulturarven
På Stevns har kommunen fået støtte til at skabe større bevidsthed blandt borgerne og virksomhederne i landsbyen Rødvig om byens kulturhistoriske værdier. Værdier, som skal tænkes sammen med områdets potentiale som havneby og besøgsdestination. Projektet skal udvikle nye metoder til, hvordan kommunerne kan arbejde aktivt med kulturarven i små stations- og havnebyer.

De ni projekter, der får støtte med byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler, arbejder enten med social innovation i udkantsområder, kulturarv som omdrejningspunkt i byfornyelsen eller med forsøgsprogram til gennemførelse af energirenovering.


Oversigtskort