Artikel
 - 25.06.13

Projekt: Fra pumpestation til formidlingsstation

Hvordan kan det unikke og storslåede landskab langs Skjern Å åbnes, aktiveres og formidles? Netop det er formålet for projektet Rejsen langs åen. Målet er at tilgængeliggøre området omkring Danmarks vandrigeste å med udgangspunkt i tre aktive pumpestationer. Projektleder Søren Frederiksen fra Ringkøbing-Skjern Kommune gør status over projektet, der gennemføres med støtte fra Stedet Tæller.

Pumpestation_SkjernKonkret skal projektet aktivere områdets fungerende pumpestationer til formidlingsstationer. 

Natur og historie skal formidles
Siden oldtiden har Skjern Ådal været den frodige oase i det ellers så barske og tilsandede Vestjylland. For mere end 16.000 år siden blev Danmarks eneste floddelta formet af smeltevand fra den nordlige iskappe, og åen er landets mest vandrige. Efter en periode med intensivt landbrug og afvanding blev det oldgamle naturområde genskabt i perioden 1999 - 2003 i Nordeuropas største genopretningsprojekt, og i dag er den genslyngede å og de våde enge tilbage. Det samme gælder odderen, laksen og flere sjældne fugle.

Nu er det dynamiske naturområde udgangspunkt for et projekt, der med støtte fra Stedet Tæller, skal forbedre adgangen til landskabet og formidle stedets fortællinger. Fortællingen om Skjern Å er nemlig også fortællingen om forskellige tiders naturforståelser, om fødevareproduktion og om landbrugets kulturhistorie.

"Stedet er naturmæssigt unikt, men adgangen til landskabet er ikke god nok, og der er behov for at skabe en rød tråd i formidlingen af området og mødet mellem natur og kultur. Netop det er formålet med vores projekt," forklarer Søren Frederiksen, der er projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommune og har været med fra starten.

Velvilje fra lodsejere
Konkret skal projektet aktivere områdets fungerende pumpestationer til formidlingsstationer. Pumpestationerne ligger som perler på en snor langs den kilometerlange å, og med projektet er det planen, at de skal renoveres - blandt andet med etablering af trapper, tagterrasser, toiletter, opførelse af et udsigtstårn og genskabelse af et spang over åen. Og ikke mindst er målet at udvikle en række formidlingstiltag og skabe en arkitektonisk fællesnævner, der forbinder pumpestationerne med hinanden og formidler stedets fortællinger.

"Indtil nu har det handlet om at udvikle idéen, om at arbejde med målgrupper og borgerinddragelse, om at tematisere de forskellige steder langs åen og om dialog med lokale aktører og lodsejere," siger Søren Frederiksen og understreger, at særligt dialogen med de private lodsejere er forløbet over al forventning:

"Vi har stort set kun mødt velvilje fra ejerne, som spænder fra lokale landmænd til Forsvaret og Naturstyrelsen. Især landmændene kan se potentialet i at koble fødevareproduktionen med det fælles brand, som vi håber at skabe."

Til gengæld har finansieringen været en udfordring, og i første omgang har det været nødvendigt at nedskalere projektet: "Men de delelementer, vi har taget ud, kan vi hive op af skuffen igen, efterhånden som finansieringen falder på plads," slår Søren Frederiksen fast.

Unik natur
Smukke, udstrakte landskaber, særlige naturoplevelser, ro og stilhed. Det er nogle af de kvaliteter, som danskerne forbinder med yderområderne, og naturen er måske yderområdernes største potentiale. Det fremgår blandt andet af Agenda Y, Stedet Tællers store undersøgelse af yderområdernes udfordringer og muligheder. Undersøgelsen peger blandt andet på, at 82 procent af danskerne mener, at naturskønne områder er en særlig kvalitet ved de danske yderområder.

Og projektet er da også udvalgt til realisering i Stedet Tæller, fordi det åbner og formidler naturen og stedets unikke kvaliteter: floddeltaet, den genoprettede å og sjældne dyreliv. Derudover har det potentiale til at demonstrere, hvordan et klassisk, fysisk industrielt element - nemlig pumpestationerne - kan genanvendes på en måde, så de skaber værdi for borgere og turister.

"Og det er netop det, der er formålet med det, vi gør," uddyber Søren Frederiksen. "I sidste ende skal projektet bidrage til at gøre vores kommune mere attraktiv og markedsføre fx lokale fødevarer med udgangspunkt i de kvaliteter, der allerede i dag gør vores sted særligt. I virkeligheden er det ikke så meget, der skal til."

Læs mere om projektet
Hent Agenda Y (pdf)


Oversigtskort

Bestil publikation

Agenda Y - Yderområdernes potentialer stiller skarpt på de uudnyttede stedbundne potentialer i de danske yderområder.

Bestil publikationen på info@stedet-taeller.dk. Prisen er 50 kr. inkl. porto, eksp. og moms.

Hent publikationen i pdf