Nyt udefra
 - 05.09.13

Fremtidens Herregård vælger 12 nye forandringsagenter på landet

Skolehaver, nye rammer for filmproduktion og produktion af grøn energi til lokalområdet - alt sammen med udgangspunkt i herregårde. Det er blot tre af de i alt 12 nytænkende projektidéer, der i dag modtager støtte til udvikling gennem Realdanias kampagne Fremtidens Herregård. Projekterne er udvalgt blandt 48 ansøgere og viser - hver på deres måde - hvordan nye aktiviteter og forretningsområder på herregårdene kan skabe bedre livskvalitet og udvikling på landet. 

ØstrupgaardPå Østrupgaard nær Faaborg ønsker ejeren, Mikael Grønlykke, at udvikle stedet til et 'innovationsrefugium' for dansk og udenlandsk erhvervsliv.

Nye aktiviteter skal skabe lokal livskvalitet
Et bredt udvalg af landets herregårde valgte at byde ind, da Fremtidens Herregård i juni efterlyste idéer til projekter, der skaber lokal dynamik og bedre livskvalitet på landet, samtidig med at herregårdens bygninger og helheder bevares for eftertiden.

I samarbejde med et fagligt rådgivningspanel har Realdania nu udvalgt 12 projektforslag, der nytænker herregårdens rammer til nye aktiviteter og ny forretning. Idéerne spænder vidt: Fra filmproduktion til fødevareambassade. Fra sport- og friluftscenter til skolehaver. Og fra veteranbilworkshops til innovationsrefugium og produktion af grøn energi.

"Vi er glade for de mange ansøgninger, der vidner om idérigdom, innovationslyst og engagement i lokalsamfundet hos herregårdsejerne. De udvalgte projekter demonstrerer en stærk vilje til at genskabe herregårdens rolle som lokal dynamo og forandringsagenter - og de gør det på vidt forskellig vis. I Realdania glæder vi os nu til at deltage i projekternes udvikling," siger Christian Andersen, projektleder i Realdania.

I første omgang støttes de udvalgte projekter med op til 200.000 kr. til udvikling og kvalificering. Projekterne tilknyttes relevante rådgivere, som - sammen med ejerne - skal udfolde den arkitektoniske og forretningsmæssige idé. I løbet af foråret 2014 afklares det, om alle projekter er klar til realisering.

Bygningsbevaring og forretningsudvikling går hånd i hånd
Hver især har de udvalgte projekter potentiale til at vise, hvordan revitalisering af tomme bygninger og udvikling af helt nye forretningsområder kan genskabe herregårdens historiske rolle som kraftcenter for lokal udvikling. Men kampagnen handler også om at bevare herregårdenes bygningsarv gennem ny forretning, understreger Christian Andersen:

"Ny brug af herregårdenes historiske bygninger og helheder er afgørende for, at de kan leve videre i en ny tid. Derfor skal kampagnen også bidrage til at udvikle nye, bygningsmæssige rammer, der på én gang bevarer og udvikler herregårdenes bygninger og helheder til formål, der kommer ejere og lokale borgere til gode. Det er samtidig Realdanias håb, at landets øvrige herregårde vil lade sig inspirere af kampagnens resultater."

Realdania har med idékonkurrencen 2013 afsat i alt 62 mio. kr. til at udvikle og realisere de udvalgte projekter gennem kampagnen.

Læs mere på www.fremtidensherregård.dk


Oversigtskort