Nyt
 - 14.06.16

Frontløberne på Mors

På Mors er syv fremsynede kirkesogne gået sammen om at fordele og placere faciliteter og aktiviteter imellem sig. Pointen er, at noget må afvikles, så andet kan udvikles, og det har man på Mors valgt at gøre i et klyngesamarbejde. Stedet Tæller har støttet områdets helhedsplan, en vandplatform og en ny sti, som knytter sognene tættere sammen.

De 7 sogne
Samarbejde mellem landsbyer skaber mødesteder, oplevelser og sammenhængskraft på Mors. Illustration: Landskabslaboratoriet GRUN

"Vi bliver ikke flere her. Men vi kan prøve at bremse fraflytningen og vokse på andre måder. I rummelighed, venskaber og skønhed."

Ordene er Chresten Søndergaards. Han er én af ildsjælene bag projektet 'De 7 Sogne' og pensioneret landmand fra Rakkeby på Mors - et område af Danmark, som er særligt hårdt ramt af fraflytning og en markant ændring i sammensætningen af borgere. Antallet af børnefamilier og erhvervsaktive skrumper ind, flere seniorer kommer til, og begge dele udfordrer fremtiden og den kommunale bundlinje.

Alligevel har en spirende optimisme spredt sig. Elevtallet i den lokale friskole stiger, og der er 65 børn i børnehaven. Købmand og andelsbutik kører rundt. Og for nyligt blev et hus i omegnen solgt til prisen. "Det er første gang i mange år," siger Chresten Søndergaard.

En opsang
En krise satte forandringen i gang. I 2012 lukkede den lokale folkeskole med overbygning, og i protest skyndte borgerne at oprette en friskole. På trillebøre hentede de godt 25.000 brugte mursten fra ruinerne af de nedrevne skolebygninger. Stenene genbrugte de til at istandsætte den ene skolefløj, som havde fået lov at blive stående tilbage, og i dag huser bygningen både vuggestue og børnehave, motorcykelklub, værksteder for trædrejere og LEGO-entusiaster og meget andet.

Borgerne tog også fat i landdistriktsforsker Jørgen Møller fra Aalborg Universitet, som kom til Hvidbjerg og holdt foredrag i forsamlingshuset. Begivenheden blev et vendepunkt:

"Jørgen Møller gav os lidt af en opsang. Han opfordrede alle syv landsbyer her i området til at slå sig sammen i en klynge i stedet for at kæmpe om ressourcerne. At skabe én superlandsby med én fælles identitet i frem for at konkurrere med hinanden," husker Chresten Søndergaard.

Helhedsplan sætter kursen
I kølvandet på skolelukningen var Morsø Kommune borgernes fælles fjende, men også det har ændret sig. I dag er kommunen både bygherre, sparringspartner og medskaber på projektet 'De 7 Sogne', som borgerforeningerne i de tidligere kirkesogne, TORF, Redsted, Hvidbjerg og Karby, sammen står bag. 

Foreløbig har de fælles anstrengelser ført til, at der nu ligger en helhedsplan, som er blevet til med støtte fra Stedet Tæller. Med naturen, landskabet og det lokale fællesskab som omdrejningspunkt, sætter helhedsplanen en ny kurs for områdets samlede udvikling.

Derudover er en række faciliteter og aktiviteter blevet fordelt mellem landsbyerne. Fælles byskilt og fodboldhold er også kommet til, og snart genopstår den tidligere folkeskole, Karby Skole, som naturcenteret Karby Kuber.

"Helhedsplanen er vores styringsværktøj, vores katekismus. Her står det hele," fastslår Chresten Søndergaard og uddyber: "Den peger blandt andet på, at vores område kan kendes på naturen og den frivillige ånd, som hersker her. Det er også de kvaliteter, Karby Kuber bygger videre på. Skolebygningen har altid været et samlingssted, men nu skal den også være vores fyrtårn i turismeudviklingen."

Tradition for at tage fat
Med støtte fra Stedet Tæller bliver også adgangen til naturen forbedret. En ny sti - Kærstien - skal forbinde de syv sogne med hinanden. Det rørlagte vandløb Ejstrup Bæk skal lægges frit igen. Og en vandplatform, hvor man kan dyrke forskellige former for aktiviteter eller blot slå sig ned, er også på vej.

Det hele skal drives på frivillig basis. Lokale ildsjæle skal få naturcenteret til at leve, og stedet skal blandt andet bruge til undervisning af turister og lokale skolebørn i fugleliv, jagt, botanik, sund mad og motion.

Netop det frivillige fundament er projektets styrke, påpeger Ann-Sophie Øberg, der er chefkonsulent i Morsø Kommune og har været tilknyttet projektet fra starten.

"Jeg kan forestille mig, at man får en hjertelig velkomst, fordi man bliver modtaget af mennesker, som er der, fordi de brænder for stedet og fællesskabet," siger hun og uddyber: "I det hele taget er der i området en stærk tradition for at tage fat. Man accepterer, at hvis noget skal gøres, skal man gøre det selv, og man tager ansvar for egen udvikling. Derfor kommer der hele tiden nye initiativer til, og derfor er projektet også bæredygtigt på den lange bane."

Danmarksmestre i landsbyudvikling
Fordi hele projektet er vokset nedefra, tager det tid at forankre og modne de mange idéer og tiltag. For kommunen kræver det, at man skal holde gryden i kog, man skal være åben, og man skal være tæt på processen - uden at diktere, forklarer Ann-Sophie Øberg.

Hun tilføjer, at også omverdenens store anerkendelse har haft betydning for beboernes drivkraft. To gange har en hollandsk delegation været på besøg, og det samme har studerende fra flere af de store universiteter. Fonde og puljer støtter op om nye initiativer, og i den landsdækkende presse er omtalen af Morsø Kommune steget markant.

Ann-Sophie Øberg: "Første gang jeg kom ud til områdets borgere var de ikke interesserede i at tale om at nedskalere og tilpasse af faciliteter og aktiviteter. 'Vi vil skabe udvikling,' sagde de. Jeg synes, det er imponerende, hvordan de har rykket sig. Borgerne i 'De 7 Sogne' er blevet danmarksmestre i landsbyudvikling og frontløbere for en helt ny måde at tænke på. Det er der god grund til at være stolt af." 

Læs mere på De syv sognes egen hjemmeside

 

 

 

 


Oversigtskort