Nyt fra kampagnen
 - 16.08.19

Interview: Fyrmosteren og de frivillige

Frivillige kræfter er en ressource - de er ikke instrumenter for ens egne ambitioner. Sådan lyder budskabet bl.a. fra fyrmoster Lene Christiansen. Sammen med +160 frivillige har hun pustet liv i vestjyske Bovbjerg Fyr. Mød hende her.

Fyrmoster i køkkenet
Sammen med 160 frivillige holder fyrmoster Lene Christiansen liv i Bovbjerg Fyr. Over ti år har stedet udviklet sig til markant lokalt vartegn, kulturelt mødested og turistdestination.

Siden 1877 har fyret stået solidt plantet på kanten af den 40 meter høje Bovbjerg Klint. Fra toppen af det 26 meter høje fyrtårn er der udsigt over landskabet, så langt øjet rækker. Over grønne marker, ned til Vesterhavet og klinten. I 2003 blev fyret fuldt automatiseret, og de sidste fyrfolk forlod stedet.

Men nye folk er kommet til.

Det hele startede med tre kvinder, som drømte om at forvandle Bovbjerg Fyr til kulturelt mødested. Politikere, lokalsamfund og fonde blev løbet på dørene, indtil det lykkedes at købe fyret og skabe opbakning til en nyoprettet støtteforening. Siden har projektgruppen bl.a. skaffet midler til at renovere hele fyrets bygningsmasse, der nu står flot, brugbar og nyrenoveret overalt, bl.a. med støtte fra Stedet Tæller. I dag sørger +160 frivillige, to fuldtidsansatte og flere deltidsansatte for at fylde rammerne op med arrangementer og udstillinger, og de driver stedets café og butik. Bovbjerg Fyr er blevet egnens markante vartegn - et levende kulturhus og en turistorganisation, som hvert år tiltrækker langt over 60.000 besøgende.

Fyrmoster Lene Christiansen holder snor i det hele. For tiden er hendes kontor under ombygning, så skrivebordet er rykket midt ind i fyrets udstillingslokale, hvor hun kan lytte til gæsternes småsnak. "Så kan jeg høre folk fra lokalområdet vise stedet frem med stolthed i stemmen, og jeg kan høre turisterne sige, at her er flot og spændende."

Uden de frivillige gik det ikke
Bovbjergs frivillige har netop fejret fyrmosterens 10-års jubilæum, og i 2017 førte hendes stærke engagement til, at de indstillede hende til Lemvig-prisen. Selv foretrækker Lene Christiansen dog at fremhæve den indsats, fyrets frivillige lægger:

"Der er ingen tvivl om, at Bovbjerg Fyr er ildsjælenes sted. Det var dem, der havde visionen og gjorde benarbejdet, så drømmen kunne føres ud i livet. Det er dem, der sørger for at skabe nye aktiviteter og være værter for vores gæster. Og det er dem, der tjener penge til driften. Uden de frivillige gik det ikke. Mit job er at holde styr på det kaos, der opstår, når 160 frivillige mennesker skal arbejde sammen," siger Lene Christiansen og skitserer næste store satsning: En eventyrudstilling, der skal markere, at det er 140 år siden, H.C. Andersen var forbi og skrev sit navn på Kongestenen udenfor. Netop nu arbejder fire forskellige kunstnere sammen om at blive klar til det hele. I støbeskeen for efteråret er også mere end 20 arrangementer fra papirklip-workshop til oplæsningsaftener, drageflyvning og dukketeater.

Frivillige er en ressource
En kendt sandhed er, at et projekt har bedre chancer for at lykkes, når det er forankret i stærke lokale netværk. Netop dét er Bovbjerg Fyr et godt eksempel på. Men hvordan skaber man den bedste forudsætning for den frivillige indsats?

"Mit vigtigste råd er, at man skal bruge og anerkende de vidt forskellige kompetencer og ressourcer, folk har. Man må ikke gøre dem til instrumenter for sine egne ambitioner - frivillige er ikke gratis arbejdskraft, det må man aldrig tro," siger Lene Christiansen og understreger, at succes med frivillige også handler om åbenhed, om at give mulighed for ægte indflydelse - og om fællesskab.

Fællesskabet skal næres
Netop fællesskabet er den vigtigste årsag til, at Bovbjerg Fyr kan tiltrække flere nye frivillige, efterhånden som lidt ældre kræfter falder fra. Fællesskabet skal næres, for det er det, der motiverer til at være med. Og derfor skal det række ud over de timer, den enkelte frivillige lægger i stedet. Stopper man som frivillig, er man stadig en del af fyrfamilien.

"For at vi kan bevare motivationen og ejerskabet hos de frivillige er det vigtigt, at jeg aldrig mister fokus på vores fantastiske fyrfællesskab. Jeg synes, vi er gode til at være åbne og give hinanden plads. Vi har vidt forskellige baggrunde og kompetencer, og det er en udfordring, fordi vi skal lære at arbejde sammen og forstå hinanden. Men mangfoldigheden er også en kæmpe styrke. Sjove og interessante idéer opstår, når vi fx sætter erhvervsmanden og kunstneren sammen. Eller skolelæreren og landmanden."

Lene Christiansen tilføjer, at alle i organisationen er flittige til at bruge deres netværk, så nye frivillige, og nye idéer og opgaver fortsat kan komme til. "Og det gør de kun, fordi de brænder for det her sted og føler ejerskab til det", siger hun og fremhæver fyrets organisation, hvor forskellige udvalg arbejder på små og store projekter. Kunstudvalg, arrangementsudvalg, markedsføringsudvalg, caféudvalg, lokalhistorisk udvalg, og listen fortsætter. En gang om måneden er der udvalgsmøder, hvor overblik skabes, idéer udvikles, og opgaver fordeles. Hun sørger også for løbende at søsætte større fælles projekter, så udvalgene får mulighed for at arbejde sammen på tværs.

Men hvad brænder Lene Christiansen selv for? "For mig handler det også om fællesskabet og om at arbejde med så mange vidt forskellige mennesker, som alle har valgt at lægge energi her hos os. Jeg kan godt lide at gøre tingene på nye måder, og netop den skæve vinkel er i de frivilliges blod. Det må gerne være sjovt, mens man knokler. Jeg er stolt af at være fyrmoster."

Læs om projektet på Bovbjerg Fyr

Om Lene Christiansen
Fyrmosteren er cand.ling.merc og har en baggrund som tolk, translatør, oversætter, direktionssekretær, underviser og lejerchef på flere campingpladser. Hun har været tilknyttet Bovbjerg Fyr i 10 år, hvor hun bruger alle sine forskellige kompetencer.


Oversigtskort