Nyt udefra
 - 24.08.12

Håndsrækning til småøerne

Tunø er blandt de småøer, som netop har fået midler fra Landdistriktspuljen af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til projekter, der skal styrke ø-livet. På øen vil Tunø Fonden etablere et nyt indslusningshus, der skal gøre det nemmere for tilflyttere at prøve livet på øen af.

 Tunø
Tunø Fonden vil gøre det nemmere for mulige tilflyttere at flytte ind i en 'indslusningsbolig' og prøve ø-livet af. Foto: Palle Johansen

Prøv ø-livet på Tunø
Det er svært for småøerne at tiltrække tilflyttere. Men fremover bliver det lidt nemmere for danskere, som overvejer at flytte til Tunø og prøve ø-livet af.

Tunø Fonden har nemlig fået godt 300.000 kroner fra Landdistriktspuljen til at etablere en 'indslusningsbolig', hvor interesserede familier kan bo i en periode, imens de beslutter sig for, om de skal flytte permanent til øen. Indslusningsboligen bliver i øvrigt den første lejlighed på Tunø.
 
Omø og Agersø satser på havets frugter
Slagelse Kommune er også blandt de ansøgere, som har fået tilskud fra Landdistriktspuljen. Kommunen har fået bevilget 400.000 kr. til at styrke erhvervene på Omø og Agersø, som vil satse på sunde fødevarer fra havet. Det er bl.a. planen at producere hjertemuslinger og fladøsters og videreudvikle tangproduktionen.

I alt er der afsat 3.4 mio. kr. til øerne i Landdistriktspuljen.
 
Landdistriktspuljens ø-pulje
I 2012 er der afsat i alt 21,7 mio. kr. i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktspulje. Ø-støttemidlerne kan søges af 27 små øer, og puljens hovedfokus er projekter, der bidrager til fastholdelse af arbejdspladser eller tilflytning. Midlerne uddeles to gange om året, og denne gang blev der uddelt 3,4 mio. kr.
 
Se liste over alle de projekter, Landdistriktspuljen støtter

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter


Oversigtskort