Nyhed
 - 11.06.12

Herregårde baner vejen for ny identitet for Lolland

Onsdag d. 20. juni kl. 16.00 indvier kulturministeren udstillingen Herregård & Landskab Lolland i den nyrenoverede stutteristald på Reventlow-Museet Pederstrup. Udstillingen er en del af partnerskabsprojektet Mulighedernes Land - Herregårdslandet Lolland mellem Lolland Kommune og Realdania, der søger at aktivere en overset lollandsk ressource - de 45 herregårde, der ligger tæt i landskabet. Projektet skal styrke og synliggøre herregårdenes potentiale og være en 'driver' for ny og positiv udvikling af området.

Pederstrup
På Reventlow-Museet Pederstrup under Museum Lolland-Falster er udstillingens fokus på det historiske herregårdslandskab. Foto: Realdania

Lolland som herregårdsdestination
Projektet Herregårdslandet Lolland viser en side af Lolland, som kun få kender: Lolland som et unikt område med særligt mange herregårde og en rig kulturarv. Ambitionen er med udgangspunkt i herregårdene og landskaberne omkring dem at skabe nye udviklingsmuligheder for turismen og tilknyttede erhverv med udgangspunkt i stedernes fortællinger og ressourcer.

Knuthenlund, Knuthenborg, Søllestedgård, Frederiksdal og Pederstrup under Museum Lolland-Falster er de fem herregårde, der har været med til at lægge grundstenen til en herregårdsdestination. De udmærker sig alle ved, at de allerede har skabt en ny rolle for sig selv som dynamo i udviklingen af lokalsamfundene. Som supplement til deres store landbrugsbedrifter tænker de fem herregårde i nye muligheder for at benytte de storslåede rammer til nye og spændende aktiviteter. Det er aktiviteter, der åbner herregårdene for besøgende og samtidig for en ny indtjeningsmulighed for det enkelte sted. Og som skaber helt lokale og stedbundne oplevelser og produkter.

To udstillinger sætter fokus på herregårdslandskabet
De fysiske elementer i herregårdsdestinationerne er foreløbig to permanente udstillinger på Pederstrup og Knuthenlund, landskabelig genopretning af udvalgte herregårdslandskaber, formidlingsstandere ved Knuthenborg, Frederiksdal og Søllestedgård samt et formidlingskoncept, der knytter udstillinger, gårde og landskaber sammen til en integreret oplevelse.

De faste udstillinger, der er etableret med historisk faglig konsulentbistand fra Museum Lolland-Falster og layout af arkitekt Mikael Thorsted og grafiker Lars Møller Nielsen, peger både bagud og fremad i tid. På Reventlow-Museet Pederstrup under Museum Lolland-Falster er udstillingens fokus på det historiske herregårdslandskab og det sene 1700-tals landboreformers betydning for udviklingen af dette. På Knuthenlund er der fokus på det moderne herregårdslandskab i det 20. århundrede og den nytænkning som godsernes drift og livsgrundlag har gennemlevet.

Se casen Herregårdslandet Lolland
Læs casen Fremtidens Herregård om Knuthenlund

Kilde: Realdania

 


Oversigtskort