Nyt udefra
 - 04.04.13

Herregården som forandringsagent

Fra hestestald til besøgscenter med bæredygtig sukkerproduktion. Fra lade til konferencecenter. Og fra ridehus til teater. Med 15 afsluttede og 9 igangværende projekter er Realdanias kampagne Fremtidens Herregård allerede godt på vej til at skabe flere aktiviteter og bedre livskvalitet i landdistrikterne. Nu inviterer kampagnen igen alle danske herregårdsejere til at byde ind med idéer til projekter, der skaber lokal dynamik ved at udvikle nye forretningsområder, aktiviteter og oplevelser. Realdania har afsat i alt 75 mio. kr. til at udvikle og realisere op mod 10 projekter gennem kampagnen, og 18. juni 2013 er sidste mulighed for at være med.

BorrebyPå Borreby ved Skælskør har ejeren - med støtte fra Fremtidens Herregård - indrettet herreborgens ridehus til teatersal. Foto: Jørgen Jørgensen

Fremtidens Herregård lancerer ny idékonkurrence
På Lolland bliver Søllestedgaards tomme hestestald snart omdannet til centrum for produktion og formidling af bæredygtigt sukker. Gram Slot er på vej til at blive Sønderjyllands erhvervsmæssige og kulturelle fyrtårn gennem nyindretning af kostalden og den store holstenske lade. Og på Borreby ved Skælskør står herreborgens højloftede ridehus fra 1500-tallet færdigt som teatersal til glæde for lokale beboere og besøgende. Det er blot få eksempler på de i alt 24 projekter, der indtil nu har modtaget støtte gennem Realdanias kampagne Fremtidens Herregård.

Med afsæt i kampagnens positive resultater inviterer Fremtidens Herregård nu til en ny idékonkurrence. Frem mod 18. juni 2013 kan herregården byde ind med gode idéer til, hvordan herregårdens bygninger og omgivelser kan aktiveres, så de bidrager til dynamik og livskvalitet i landdistrikterne. Det kan være som ramme om erhverv, turismetilbud, mødesteder og nye oplevelser - eller noget helt andet.

Med støtte fra et fagligt rådgivningspanel vælger Realdania cirka 10 projektidéer, som efterfølgende skal videreudvikles til skitseprojekter. Og til slut vil 5-10 projekter blive udvalgt til at modtage støtte til realisering.

Fra visionære idéer til holdbare projekter
Kampagnen skal vise, hvordan der kan skabes nyt liv i de funktionstømte bygninger, samtidig med at herregårdenes potentiale til at skabe lokal forandring og udvikling foldes ud:

"Herregårdenes unikke bygninger og landskaber består, men herregårdenes historiske rolle som lokale dynamoer er svundet ind. I Realdania håber vi, at Fremtidens Herregårds nye idékonkurrence vil skabe yderligere opmærksomhed omkring herregårdenes potentiale til at skabe udvikling og dynamik med udgangspunkt i lokalområdernes særlige kvaliteter og ressourcer. Derfor søger vi visionære idéer, som efterfølgende kan udvikles til økonomisk bæredygtige realiseringsprojekter," siger Christian Andersen, projektleder i Realdania, om baggrunden for Fremtidens Herregård.

Projekterne skal samtidig vise, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd.

"En stor del af herregårdenes historiske bygninger risikerer at gå tabt, fordi de ikke længere kan bruges til deres oprindelige formål som driftsbygninger. Der er derfor brug for nye arkitektoniske tiltag, der kan udvikle bygningerne som ramme om nye aktiviteter," uddyber Christian Andersen.

Læs mere på kampagnens eget website

 


Oversigtskort