Nyt udefra
 - 16.01.12

Hobro bymidte skal omdannes for 40 mio. kr.

Hobro bymidte
Hobro bymidte skal omdannes over de kommende år, så bymidtens potentialer indfries, og der skabes en god sammenhæng mellem havnen og bymidten, og trafikken i bymidten afvikles bedst muligt. Foto: Realdania

Bedre bykvaliteter i Hobro
Over de kommende ca. 2,5 år skal bymidten i Hobro danne rammen om en konkurrence og efterfølgende realisering af omfattende ombygninger af veje, byrum og rutebilstationen. Kommunen har i flere år arbejdet målrettet på at skabe en planlægning, der kan sikre bedre bykvaliteter i Hobro, bl.a. gennem den midtbyplan, som blev vedtaget i 2009. På baggrund heraf er det nu lykkedes at få reserveret midler hos Trafikstyrelsen og Realdania til at igangsætte en proces, der skal være nøglen til omdannelsen af flere centrale by- og havneområder i Hobro.

Konkurrencen dækker et delområde af Masterplanen, der er helt centralt for byen, og som udgør nøglen til omdannelsen af de tilstødende by- og havnearealer. Formålet med konkurrencen er at indhente visionære bud på, hvordan Hobro bymidte kan omdannes, så bymidtens potentialer indfries, og der skabes en god sammenhæng mellem havnen og bymidten, og trafikken i bymidten afvikles bedst muligt.

Borgmester i Mariagerfjord Kommune, H. C. Maarup (S), glæder sig til samarbejdet, som er et blandt flere skridt i retningen mod at skabe attraktive bymidter og havnearealer i kommunen; "Vi oplever, at der er en interesse for at bygge og investere i Hobro, og med opbakningen fra både Trafikstyrelsen og Realdania får vi nu mulighed for at skabe en spændende proces og realisere de store anlægsprojekter, der skal trække de private investeringer med og virkeliggøre intentionerne i midtbyplanen. De projekter, som vi nu får mulighed for at føre ud i livet, skal gøre byen interessant for både virksomheder, borgere, tilflyttere og gæster."

Projekt løser bymæssig udfordring
Realdania har valgt at bidrage med midler til en konkurrence om omdannelsen af bymidten, der skal løbe af stabelen i 2012. Realdania støtter desuden realiseringen et byrumsprojekt i Havnegade-kilen, der skal være byens nye ansigt og koble byens handelscentrum og gågaden med den rekreative, kulturorienterede Søndre Kaj. I alt bidrager Realdania med 14 mio. kr. til byudviklingen i Hobro.

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler siger: "Hobro er et godt eksempel på en by, hvis liv og udvikling i dag er begrænset af trafikale barrierer, der afskærer dele af byen fra hinanden. Projektet løser en vigtigt bymæssig udfordring som Hobro har sloges med i mange år. En udfordring, som også optræder i rigtig mange andre byer i Danmark. Derfor er der stort potentiale i at skabe forbindelse og et attraktivt byrum på tværs af Brogade, så havnen og Mariager fjord igen bliver en tilgængelig del af Hobro by."

Trafikstyrelsens bidrag er en del af den såkaldte fremkommelighedspulje, og styrelsen støtter omdannelsen af Hobro Rutebilstation og H.I. Bies Gade, sanering af den centrale del af Brogade, samt omlægning af Havnegade med 11,7 mio. kr. Med disse midler skal der bedre fremkommelighed for busserne og bedre afvikling af trafikken i bymidten. Der tegner sig således et projekt, der skal sammentænke æstetiske, rekreative og funktionelle forhold til en samlet løsning, der kan give byen et markant løft.

Læs mere på Realdanias website

 


Oversigtskort