Nyt udefra
 - 25.10.17

Hovedbyer kan blive dynamoer i yderområderne

Mange af yderområdernes større byer oplever i disse år, at indbyggertallet vokser, og en del kommuner har derfor fokus på at styrke deres hovedbyer som en motor for udvikling. Realdania vil med 73 mio. kr. over de kommende år og i samarbejde med en række kommuner bidrage til udvikling af hovedbyerne.

Svendborg_hovedbyer
Yderområdernes hovedbyer har potentiale som dynamoer for udviklingen af et større geografisk område. Her Svendborg. Foto: Steffen Stamp

Befolkningen i Danmark vokser, men yderområderne som helhed får ikke andel i befolkningstilvæksten. Til gengæld vokser mange hovedbyer i yderområderne, og en række kommuner har allerede fokus på at styrke deres hovedbyer for at gøre byen til vækst- og udviklingsmotor - ikke bare for byen, men for hele kommunen. 

Denne udvikling vil foreningen Realdania understøtte over de kommende år ved at sætte fokus på og undersøge, hvordan hovedbyerne kan få en styrket funktion i forhold til at skabe positiv udvikling i yderområderne.

En hovedby er i denne sammenhæng defineret som dén eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området. Foreningen har afsat 73 mio. kr. til en indsats, hvor en stribe kommuner vil få støtte til at udvikle deres hovedbyer - med fokus på at styrke bymidten som samlingspunktet for byen og for området.

"De større byer i yderområderne, det vi kalder hovedbyerne, har et potentiale som dynamo for udviklingen i et større geografisk område. Men byerne er samtidig også udfordret af samfundsudviklingen på en række områder. Det er derfor vigtigt, at kommunerne tager aktivt stilling til, hvordan deres hovedbyer skal udvikle sig i fremtiden, og hvad der skal skabe liv og aktivitet i bymidten og de centrale byrum," siger filantropidirektør i Realdania Anne Skovbro.

Ny rapport stiller skarpt på hovedbyernes udfordringer
Blandt de udfordringer, som yderområderne står over for, er en ændret demografi med mange ældre borgere, nye erhvervsstrukturer hvor traditionelle erhverv forsvinder, ændrede indkøbsmønstre og mulighed for nye placeringer af detailhandlen uden for bymidten. I en ny rapport om detailhandelens udvikling fastslår Institut for Center-Planlægning (ICP), at bymidterne bl.a. er udfordret af ændrede indkøbsvaner, øget e-handel, forlængede åbningstider og etablering af relativt store butikker uden for bymidterne. Derfor er der mange steder brug for en ny strategi for bymidten.

Realdanias indsats 'Hovedbyer på forkant' lægger sig i forlængelse af 'På Forkant'. Flere af kommunerne i kampagnen arbejdede netop med at sætte fokus på en eller flere hovedbyer i kommunen.

Læs mere om, hvordan din kommune kan være med

 


Oversigtskort