Nyt udefra
 - 17.03.16

Kampagnen På forkant holder midtvejskonference

Hvordan skaber man en positiv udvikling i kommuner uden for de større byområder? Det er 26 kommuner fordelt over hele landet i fuld gang med at finde nye veje til via et større strategiarbejde som en del af kampagnen På forkant, som Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania står bag. 

Faaborg-MidtfynMidtvejskonferencen består af en åben del, hvor erfaringer og viden fra kampagnen deles med andre, og et lukket netværksmøde forbeholdt de 26 kommuner, som er med i kampagnen. Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune

Få ny viden og inspiration når kampagnen På forkant inviterer til midtvejskonference og tredje netværksmøde. Det sker den 19. april 2016 på Gerlev Idrætshøjskole ved Slagelse fra kl. 10-17.00.

Konferencen består af en åben del, hvor erfaringer og viden fra kampagnen deles med andre, og et lukket netværksmøde forbeholdt de 26 kommuner, som er med i kampagnen.

TID OG STED:
19. april 2016 fra klokken 10-17.00

Gerlev Idrætshøjskole
Skælskør Landevej 28
4200 Slagelse

TILMELDING:

Tilmeld dig ved at skrive til sij@bygningsarv.dk. Den 5. april er sidste frist for tilmelding.

PROGRAM:

Kl. 09.30: Ankomst og morgenkaffe

Kl. 10.00: Velkomst ved partnerskabet

Kl. 10.15: Udvikling i hele landet - erfaringer fra Norge
I Norge har man i lang tid arbejdet koncentreret med den samlede udvikling af landet. Det betyder, at der er udviklet en stor viden om landdistriktsudvikling, og hvordan man kan skabe udvikling i kommuner, der oplever faldende befolkningstal og et faldende antal arbejdspladser. Torbjørn Wekre, Seniorrådgiver ved Distriktssenteret Norge, giver inspiration fra Norge til, hvordan man skaber udvikling i hele landet.

Kl. 11.00: Tiltag og ordninger for udvikling af områderne uden for de store byer
Hvilke relevante ordninger findes der for landdistriktskommuner under Erhvervs- og Vækstministeriet og Erhvervsstyrelsen? Hvilke nye regeringstiltag adresserer udviklingen? Holger Bisgaard, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, giver et overblik over eksisterende ordninger og nye regeringstiltag.

Kl. 11.30: Fra strategi til handling
Som led i kampagnen På forkant er der gennemført seks pilotprojekter, der har udviklet strategiplaner for kommunerne. Tre borgmestre deler deres visioner for kommunens udvikling og viser, hvordan man kommer fra strategi til handling:

Prioritering som grundlag for udvikling
Hvordan kan prioritering skabe grundlag for udvikling? Odsherred havde tidligere tre hovedbyer. Som led i strategiplanen har man arbejdet med byernes roller og prioriteret Nykøbing som hovedby med en række konkrete udviklingsprojekter. Thomas Adelskov, borgmester, Odsherred Kommune.

Fra strategi til konkrete handlinger
Hvordan fører man strategien ud i livet, og hvordan kommer man fra den overordnede strategi til konkrete handlinger? Hvordan holder man fast i strategien, når den møder den politiske virkelighed? Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune. 

Forankring på langt sigt
Hvordan sikrer man, at der er ejerskab til kommunens strategi ikke bare lige nu, men også på langt sigt? På Bornholm har man samlet i række aktører i Fællesskabet Bornholm, som skal være med til at skabe udvikling på Bornholm. Winni Grosbøll, borgmester, Bornholms Regionskommune.

Kl. 12.45: Frokost

Kl. 13.30: Temamøder

Fire sideløbende temamøder, som deltagerne vælger sig ind på, på dagen:

 • Tema 1: Fødevarer som dynamo for regional udvikling
  Det bornholmske fødevarebrand styrkes i disse år, og nye virksomheder indenfor fødevarebranchen vokser frem. I det regionale madkulturhus Gaarden understøttes den voksende fødevarebranche på Bornholm. Hans Jørgen Jensen fra LAG Bornholm fortæller om det regionale madkulturhus, og hvordan det er med til at sætte Bornholm på Danmarkskortet som centrum for kvalitetsfødevarer.
 • Tema 2: Investeringer i kystbyer betaler sig
  En ny analyse fra Realdania viser, at det har en positiv økonomisk effekt, når man investerer i at udvikle kystbyerne. Karen Skou, projektchef, Realdania fremlægger resultaterne fra undersøgelsen og de konkrete eksempler, og Per Møller Nielsen, formand for Vorupør Kulturforening, fortæller om erfaringerne fra udviklingen af Vorupør, hvor der de senere år er sket en markant udviklingen af byen som turismedestination.
 • Tema 3: Attraktive landsbyer
  Flere steder arbejder kommuner med at forandre og udvikle landsbyer, så de igen bliver attraktive at bo i. Otto Lægaard fra Vestervig Byfornyelse ApS/Thisted Kommune deler erfaringer fra landsbyen Vestervig, hvor borgerne har skabt Vestervig Byfornyelse ApS, der sammen med kommunen har opkøbt og nedrevet tomme og faldefærdige huse i byen, som afsæt for en ny udvikling af byen. Og fra Hjørring kommune fortæller Plan- og Udviklingschef Bettina Hedeby Madsen, hvordan kommunen gennem nedrivning og forskønnelse af Løkkenvej er i gang med at forny området.
 • Tema 4: Dialog i planlægningen
  Hvordan kan en strategisk og mere udviklingsorienteret planlægning ske i samarbejde mellem kommune og lokale aktører? Gennem otte konkrete anbefalinger og erfaringer fra bl.a. Geopark Odsherred, Karby Sogn på Mors og Lokal Park Flyndersø og Sønder Lem Vig, viser Lone Søderkvist Kristensen, Københavns Universitet, hvordan alle interesser og parter kan involveres i planprocessen, mens Geopark Odsherred fortæller om de konkrete erfaringer med dialog med lokale aktører i Odsherred.

Kl. 14.30: Tak for i dag

Kl. 14.30:17:00: Netværksmøde for de 26 kommuner, der deltager i På forkant

 

 

 

 


Oversigtskort