Nyt udefra
 - 27.11.11

Kommuner etablerer landsbypedelordninger

Fire kommuner har valgt at hyre landsbypedeller for at få en større tilfredshed og service på landet. Pedellen skal stå for det almindelige arbejde med at slå grønne områder, derudover er det op til landsbyens beboere, hvad de ønsker lavet.

Område ml Holbæk og Vig
Foto: Anne Prytz Schaldemose

En lokal altmuligmand der løser opgaver for kommunen og lokalsamfundet. Det lyder umiddelbart som en rigtig god ide. Men også som en idé, der rejser en række spørgsmål. For hvilken kommunal forvaltning skal ansætte landsbypedellen, hvis han både skal køre minibus, vedligeholde grønne områder og løse sociale opgaver i lokalsamfundet? Skal en landsbypedel overhovedet ansættes af kommunen? Og hvilken overenskomst skal han i givet fald ansættes under?

Den slags spørgsmål skal Landdistrikternes Fællesråds pilotprojekt "Landsbypedeller" bidrage til at afklare. I tæt samarbejde med en række kommuner landet over skal projektet afprøve muligheder og barrierer i forbindelse med landsbypedelordningen.

Som del af pilotprojektet udvikler fem mindre kommuner ordningen og gør sig erfaringer med landsbypedeller. Landsbypedellen er ansat af kommunen til at varetage opgaver i lokalsamfundene, og der er således tale om lønnet arbejde. 

Læs mere om landsbypedelordningen på Landdistrikternes Fællesråds hjemmeside


Oversigtskort