Nyt udefra
 - 12.03.12

Konference om landdistrikter om vækst

Carsten Hansen
Konferencen skal samle beslutningstagere for at diskutere, hvordan vi kan skabe vækst i landdistrikterne. Foto: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Fokus på arbejdspladser
Landdistrikterne er under forandring og står over for store udfordringer de kommende år. En af de helt store udfordringer består i at fastholde og skabe nye arbejdspladser i de landdistrikter, der de senere år har mistet mange arbejdspladser. Temaet for konferencen vil derfor være vækst.

"Målsætningen med konferencen er at samle folketingspolitikere, borgmestre og andre beslutningstagere for at lade dem drøfte, hvordan vi kan få skabt vækst i vores landdistrikter. For det er afgørende for landdistrikterne, at der også fremover er arbejdspladser. Men det vil formentlig være en anden type arbejdspladser end dem, vi kender i dag", siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

En række frivillige, netværk og foreninger er ligeledes repræsenteret på konferencen.

Til efteråret vil ministeriet desuden invitere de lokale aktionsgrupper til årsmøde i Skærbæk i Tønder Kommune.

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter


Oversigtskort