Nyt udefra
 - 12.10.12

Kom til konference om udvikling i yderområderne

Den 15. november 2012 afsluttes det 6-årige projekt Mulighedernes Land med en stor konference om udvikling i yderområderne. Konferencen formidler erfaringer fra Mulighedernes Lands 16 demonstrationsprojekter og rejser debat om fremtiden i Danmarks yderområder. På konferencen lanceres desuden en bog og en vandrerudstilling med erfaringer fra Mulighedernes Land.

Mulighedernes Land
Hvordan kan det enkelte steds særlige kvaliteter danne udgangspunkt for udvikling? Det er blevet tid til at mødes, dele inspiration og erfaringer fra demonstrationsprojekterne i Mulighedernes Land. Foto: Realdania

Yderområderne skal finde nye roller
Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig
i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det står stadig mere klart, at
yderområderne må finde nye roller at udfylde i det danske samfund.

I Mulighedernes Land er Realdania gået sammen med de tre kommuner Bornholm, Lolland
og Thisted for at finde nye svar på udfordringerne i yderområderne. Det centrale spørgsmål
har været, hvordan borgere, erhvervsliv og kommuner i fællesskab kan skabe en udvikling,
som er bæredygtig, fordi den tager afsæt i det enkelte steds fysiske, kulturelle og sociale
kvaliteter.

Deltag i debatten om Danmarks yderområder
Siden 2007 har hundredevis af ildsjæle, kommunale planlæggere, arkitekter og politikere
lagt stor energi i udvikling af 16 demonstrationsprojekter, som på hver deres måde peger
i nye retninger og lægger op til debat om Danmarks yderområder. Nu er det blevet tid til at
mødes, dele inspiration og diskutere erfaringerne fra Mulighedernes Land.

Hvilken rolle spiller yderområderne i fremtidens samfund? Hvordan kan det enkelte steds
særlige kvaliteter danne udgangspunkt for udvikling? Hvem skal drive udviklingen?

Konferencen finder sted den 15. november klokken 9.00-16.00 hos Street Mekka på Engha­vevej 82D i København.

Læs mere om Mulighedernes Land

Se program for dagen på projektets egen hjemmeside

 


Oversigtskort