Nyt udefra
 - 11.03.15

Kronik: "Vi sejler alle i den samme sø"

Det kræver realisme og innovation på kommunalt plan - og opbakning fra det store fællesskab - hvis vi skal skabe grundlaget for en positiv udvikling i de egne af Danmark, der ligger længst væk fra de større byer. Det skriver Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania, i en aktuel kronik i bladet Danske Kommuner.

LammefjordenAt vi i stigende grad bosætter os i byerne, betyder ikke, at områderne uden for byerne bliver mindre vigtige, skriver Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, i kronikken i Danske Kommuner.

Den demografiske udvikling kan ikke vendes
"Jeg tror, at en del politikere og embedsmænd i yderområderne i de senere år har haft det lidt som Don Quixote i kampen mod vindmøllerne. Man har forsøgt at manøvrere i den demografiske udviklings modvind og konkurrere med byerne - så godt, som man nu formåede det - på traditionelle vækstparametre som tilflytning og arbejdspladser. Det er helt forståeligt, for det er nu engang den målestok, vi er vant til."

Det skriver Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania, i kronikken 'Vi sejler alle i den samme sø' i bladet Danske Kommuner.

I dag må vi erkende, at vi ikke kan vende den demografiske udvikling, og yderområderne kan ikke vinde i vækstkampen, pointerer Jesper Nygård. De unge skal til byerne for at studere, og innovationen, væksten og de nye arbejdspladser vil i de fleste tilfælde foregå i byerne. Sådan er det i Danmark, i EU og i resten af verden. Det er det realistiske billede af fremtiden.

By og land er hinandens forudsætning
Men det er ikke det eneste billede. De danske yderområder er nogle af de dejligste steder i landet - rige på både skønhed, oplevelser, historie og traditioner. Kort sagt masser af potentialer. Og at vi i stigende grad bosætter os i byerne, betyder ikke, at områderne uden for byerne bliver mindre vigtige. I fremtidens Danmark bliver landdistrikterne helt centrale for produktionen af fødevarer og energi, for tiltrækningen af turister og ikke mindst for vores fritidsliv.

Jesper Nygård slår fast, at byerne og landområderne ikke er konkurrenter - de er hinandens forudsætning. Og derfor er den positive udvikling af yderområderne heller ikke kun den enkelte kommunes opgave: 

"Vi kan ikke lade yderområderne sejle deres egen sø - for det er vores allesammens sø. Den demografiske udvikling udfordrer både by og land. Byerne er afhængige af de potentialer og muligheder, der findes i yderområderne og landdistrikterne, ligesom man på landet er afhængig af den udviklingsmotor, som byerne er. Hvis vi vil bevare et helt og sammenhængende Danmark, er udviklingen af områderne længst væk fra de store byer en fælles, samfundsmæssig opgave - og ikke kun den enkelte kommunes."

Læs hele kronikken i Danske Kommuner

 


Oversigtskort