Nyt udefra
 - 11.01.12

Nyt landskab skal binde by og natur sammen på Fanø

Fanø
Det nye bevægelseslandskab lægger ikke kun op til fysisk aktivitet, men indeholder også en lang række elementer med plads til kreativitet, kunstnerisk udfoldelse og socialt fællesskab. Illustration: Realdania.

Nedslidt idrætsanlæg omdannes
I projektet Den røde tråd - et aktivt bevægelseslandskab i mødet mellem Fanøs kultur og natur, omdannes det nedslidte idrætsanlæg med de gamle boldbaner mellem Fanø Hallen og Nordby Skole til et nyt udendørs aktivitetsområde med næsten alt fra bold og cykling over petanque- og agilitybaner til klatremøbler og udendørs bibliotek. Det nye bevægelseslandskab lægger derfor ikke kun op til fysisk aktivitet, men indeholder også en lang række elementer med plads til kreativitet, kunstnerisk udfoldelse og socialt fællesskab.

Områdets aktiviteter og stier fortsætter desuden som motionsruter og oplevelser videre ud i det omgivende landskab, ligesom træer og andre elementer fra Fanøs natur trækkes helt ind mod byen og placeres på nye steder i området. Samtidig vil projektet give de fleste færre undskyldninger for ikke at bevæge sig mere - og dermed opnå en sundere livskvalitet.

Med udgangspunkt i de stedbundne potentialer
"Med idégenerering, behovsafklaring og borgerinddragelse i en proces, som startede helt tilbage i 2009, er det lykkedes samlet set, at få skabt et visionært projekt, som også arkitektonisk vil berige oplevelsen af at mødes om kultur og idræt i projektområdet", udtaler borgmester Erik Nørreby, Fanø Kommune.

"Vi ser store kvaliteter i dette projekt, der i mødet mellem by og natur sætter fokus på både den sunde bevægelse og det sociale fællesskab i hverdagen. Dermed kan projektet med udgangspunkt i Fanøs stedbundne potentialer bidrage til at styrke livskvaliteten på en af Danmarks yderområde-øer," siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

Se mere på Realdanias hjemmeside


Oversigtskort