Nyt udefra
 - 01.07.13

Løft til danske småhavne

De danske småøer har stort turismepotentiale, og nu får flere af dem et løft med støtte fra Ministeriet for by, Bolig og Landdistrikter.

Dyreborg Havn
Udvikling af danske småhavne bidrager til at skabe lokale arbejdspladser og udvikling. Foto: Lars Skaaning.

Havneprojekter støttes
Med få midler kan mange småøernes havne blive en magnet for sommerens lystsejlere og den livlige aktivitet, de bringer med sig. Og det er der arbejdspladser og udvikling i, og derfor har en række havnerelaterede projekter netop modtaget støtte ved den seneste ansøgningsrunde for ø-støtte fra Landdistriktspuljen.

"De danske kyster byder på noget helt unikt. Men for udnytte potentialet fuldt ud, kræver det, at vi hele tiden udvikler os. Vi har netop fået en klar advarsel fra regeringens Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi, som peger på, at vi kunne tiltrække langt flere turister, hvis vi hæver kvaliteten. Det er netop, hvad de her projekter handler om, så jeg er meget glad for, at vi kan fremme den udvikling," siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen

I alt har 15 projekter modtaget ø-støtte i form af enten tilskud eller lån for samlet 2,3 mio. kr.

Ved ansøgningsrunden er der tillige blevet uddelt midler til en række forsknings- og informationsprojekter, der kan bidrage til en positiv udvikling ved at belyse landdistrikternes muligheder. Seks forsknings- og informationsprojekter har modtaget støtte for samlet 1,9 mio. kr.

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter


Oversigtskort