Nyt udefra
 - 18.02.13

Lokale investeringer sætter gang i udviklingen

Hver gang, der udbetales 1 krone i tilskud til projekter i landdistrikterne via lokale aktionsgrupper, lægger private investorer i gennemsnit 2½ krone oven i. Det viser tal fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der finansierer tilskudsordningen sammen med midler fra EU's fond til udvikling af landdistrikter.

Møn, træ
Nye tal fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter viser, at tilskud via lokale aktionsgrupper, tiltrækker private investeringer. Foto: Anne Prytz Schaldemose

Offentligt tilskud tiltrækker yderligere investeringer
Hvis man vil skabe liv, vækst og udvikling i landdistrikterne er er tilskud via lokale aktionsgrupper en god forretning. Nye tal fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter viser, at for hver krone, der er investeret gennem ordningen, er der investeret yderligere 3 kroner fra private investorer og andre offentlige myndigheder. Dermed er der siden 2007 investeret over 850 mio. kroner i initiativer, hvor private investeringer tegner sig for over halvdelen af de samlede budgetter.

"Med tilskud til spændende og fremadsynede initiativer skaber vi vækst og investeringer på landet. Det er vigtigt for os, at de midler, vi uddeler, er med til at gøre en forskel. Og derfor er jeg rigtig glad for, at vores tilskudskroner tiltrækker yderligere investeringer, som kan være med til at løfte og udvikle vores landdistrikter," siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter i en pressemeddelelse.

Lokalkendskab nøglen til succes
Der er tale om en tilskudsordning, hvor såkaldte lokale aktionsgrupper tildeler tilskud til lokale projekter, som kan skabe arbejdspladser, vækst og bedre levevilkår. Det kan f.eks. være til udvikling af turistdestinationer, hjælp til lokale iværksættere eller oprettelse af mødesteder og kulturhuse.

De lokale aktionsgrupper får hver tildelt en sum penge, som de kan tildele relevante projekter og initiativer i deres lokaleområde. Aktionsgrupperne kender deres lokalområde indgående, og det er et vigtigt princip, at de enkelte aktionsgrupper er sammensat af repræsentanter fra det lokale foreningsliv, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder. Dermed sikrer man nærhed og lokalkendskab i aktionsgruppernes arbejde.

"Ved at de enkelte aktionsgrupper har tæt kontakt til lokalsamfundet, sikrer vi at vores tilskud bliver brugt bedst muligt. Og det tror jeg, er hemmeligheden bag, at de tildelte midler trækker så mange private investeringer med sig," siger Carsten Hansen.

Lokale aktionsgrupper (LAGer)
Danmark er der 57 lokale aktionsgrupper, der skal bidrage til vækst, innovation og fællesskab i lokalsamfundene. De lokale aktionsgrupper (LAGer) er finansieret med midler fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. De landdistrikter, der modtager støtte, står overfor særlige udfordringer. Siden oprettelsen i 2007 har de lokale aktionsgrupper støttet en lang række forskellige tiltag. 

Læs mere om lokale aktionsgrupper


Oversigtskort