Nyt udefra
 - 06.08.12

Minister efterlyser lokal landdistriktspolitik

Det er altafgørende for en positiv udvikling i landdistrikterne, at kommunerne har en politik for områderne. Derfor vil by-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen (S) nu bede alle kommuner om at formulere en landdistriktspolitik, og ministeren nedsætter et udrykningshold, der skal hjælpe, skriver Landbrugsavisen.

Carsten Hansen
Der er markant forskel på udviklingen i de kommuner, der har en formuleret politik for yderområderne, og dem, der ikke har, siger Carsten Hansen til Landbrugsavisen.

Udrykningshold skal hjælpe kommunere med landdistriktspolitik
"Det er helt afgørende, at kommunerne har en landdistriktspolitik og har koblet deres landdistrikter op på det politiske niveau i byrådet. Jeg kan se markant forskel på udviklingen i de kommuner, der har en formuleret politik for yderområderne, og dem der ikke har. For her sikrer kommunerne, at alle egne er ordentligt forsynet med uddannelse, infrastruktur og muligheder for at blive passet som ældre osv.," siger Carsten Hansen til Landbrugsavisen.

Han vil i første omgang forsøge ad frivillighedens vej at indgå i dialog med kommunerne for at få formuleret en klar politik for yderområderne, men han sætter også mandskab af til sagen: "Jeg nedsætter et udrykningshold, som tager ud og hjælper kommunerne med at kigge på, hvordan de i praksis kan etablere en landdistriktspolitik og inspirere til de bedste eksempler," siger han.

Der er dog endnu ingen fast dato for, hvornår arbejdet går i gang.

Vidensbank med gode eksempler
Derudover vil ministeren inden årets udgang samle gode eksempler på byer og kommuner, hvor det er lykkedes at skabe beskæftigelse og tilvækst i befolkningen. Eksemplerne bliver formidlet på ministeriets hjemmeside og skal fungere som en vidensbank.

Læs hele artiklen i Landbrugsavisen 


Oversigtskort