Nyt udefra
 - 05.07.13

Naturstyrelsen vejleder om nye regler for landdistrikterne

Kommunernes sagsbehandlere har fået et nyt lovgrundlag, når de skal give tilladelser til boligbyggeri og nye anvendelser af eksisterende bygninger i landdistrikterne, og når der skal planlægges i kystnærhedszonen. De nye regler er indført efter Folketingets vedtagelse af en planlovsændring i april 2013.

Bogø
Der er behov for at skabe nye, enklere og bedre muligheder for at bygge og bosætte sig og for realisering af erhvervsinitiativer i landdistrikterne. Foto: Anne Prytz Schaldemose

Stil spørgsmål til lovændring
For at hjælpe lovændringen godt på vej ud i virkeligheden, skal kommunerne have den rette vejledning i at håndtere det nye regelsæt. Derfor afholder Naturstyrelsen to konferencer i september, hvor alle kommuner indbydes til oplæg og debat om den nye landdistriktsbestemmelse og planlægning i kystnærhedszonen samt en besigtigelse, hvor konkrete sager diskuteres ud fra de nye regler.

"Det er altid essentielt at vejlede grundigt, når der sker lovændringer, som kommunerne skal administrere efter. På konferencen er det meningen, at vi kan få godt fat i de konkrete problemer og spørgsmål, som der helt sikkert er mange af ude i kommunerne," siger Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen og oplægsholder på konferencen i en pressemeddelelse.
 
Formålet med de nye bestemmelser er at skabe nye, enklere og bedre muligheder for at bygge og bosætte sig og for realisering af erhvervsinitiativer i landdistrikterne, så der gives de bedst mulige betingelser for at tiltrække borgere og jobmuligheder til de tyndt befolkede områder af Danmark.

Konferencerne er gratis og afholdes i henholdsvis Sæby og Korsør den 17. og 18. september 2013.

Hent invitation til konferencerne på Naturstyrelsens eget website


Oversigtskort