Nyt fra kampagnen
 - 03.07.15

Norrøn arkitekter skal bygge ni pauser på Camønoen

Når vandreruten Camønoen åbner den 18. juni 2016, står der ni pauser klar på den 175 km. lange rute på Møn, Nyord og Bogø. Pauserne placeres som pejlemærker langs hele ruten med ca. en dagsvandring imellem, og nu er der blevet peget på Norrøn arkitekter som den rådgiver, der skal give projektet fysisk form. Projektet gennemføres som en del af Stedet Tæller.

Camønoen
Naturen, arkitekturen og lokale engagerede ildsjæle kobles i projektet, som skal skabe kongerigets venligste vandrerute.

Formålet med projekt Camønoen er at samle lokale ildsjæle i en fælles mission; at skabe kongerigets venligste vandrerute. Vandreruten bindes sammen af ni 'pauser'; opholdssteder, der giver vandrere mulighed for at tage et hvil i læ og ly, fylde vanddunken, lade telefonen op og komme i kontakt med lokale ildsjæle, som kan hjælpe med den videre færd.

Camønoens netværk af lokale ildsjæle er derfor en vigtig del af Camønoen. De er værter for de ni Camønopauser, som bliver meget forskellige. Der bliver f.eks. mulighed for at lære at lave urtecremer, deltage i landsbyens fællesskab, gå på økologisk café, høre koncert, overnatte på et museum eller være helt i fred. Det vigtige er, at pauserne på hver sin måde støtter op om oplevelsen af kongerigets venligste vandrerute.

Tine Nygaard, udviklingschef, Museum Sydøstdanmark
"Vi er sikre på, at Norrøn arkitekter vil bidrage til at virkeliggøre Camønoen som kongerigets venligste vandrerute. Norrøn har med tidligere projekter vist, at de både forstår og respekterer de mennesker og den kulturarv, som de skal bygge i samspil med på Møn, Nyord og Bogø. På museet glæder vi os meget til samarbejdet med dem."

Karen Skou, projektchef i Realdania
"Projekt Camønoen kobler tre vigtige stedbundne potentialer på Møn: Naturen, arkitekturen og lokale engagerede ildsjæle. Norrøn har et godt blik for Møns potentialer, og vi er sikre på at de med både et skarpt arkitektonisk greb og finfølelse overfor stedet vil skabe arkitektoniske løsninger, der styrker Camønoen og støtter op om Møns lokale potentialer. Vi glæder os til at se projektet blive til virkelighed."

Marco Berenthz,Founding Partner i Norrøn:
"Vi er glade for at være blevet udvalgt som arkitekter på Camønoen. Vi vil arbejde ud fra tankegangen om, at skal en stor oplevelse fremkaldes på små vilkår, må der gribes fat i det, der var stort til at begynde med. Derfor vil vi have fokus på de landskabelige værdier, de kulturhistoriske spor og det mønske værtsskab langs ruten. Særligt med henvisning til det sidste glæder vi os til at indgå i samarbejdet med de lokale ildsjæle, som danner rygraden i projektet."


Oversigtskort