Nyt fra udefra
 - 13.11.12

Nu støtter Landdistriktspuljen turisme

Landdistriktspuljen åbner nu for ansøgninger om tilskud til forsøgsprojekter i 2013.  Som noget nyt kan interesserede nu søge støtte til turismeprojekter. 

VestledLanddistriktspuljen skal bidrage til at skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser og styrke bosætningen i landdistrikterne. Foto: Christina Capetillo

Landdistriktspuljen støtter nu også turisme
Landdistriktspuljen er netop åbnet for ansøgninger om tilskud til forsøgsprojekter i 2013. Puljens formål er at forbedre landdistrikters udviklingsmuligheder - blandt andet ved at skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser samt ved styrke bosætningen i landdistrikterne. Og i 2013 er der 22,1 mio. kroner i puljen.

Som noget nyt bliver det muligt at søge støtte til turismerelaterede projekter. Dette kan ifølge Carsen Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter, styrke livet på landet yderligere:

"Turisme rummer gode muligheder for udvikling i de naturskønne danske landdistrikter. Det giver derfor god mening, at de turismerelaterede forsøgsprojekter nu også får mulighed for at søge tilskud. Og som minister for landdistrikterne, lægger jeg stor vægt på, at vi skaber varige arbejdspladser og sikrer beboere på landet et ordentligt forsørgelsesgrundlag," siger Carsten Hansen.

Læs mere om Landdistriktspuljen
Læs mere om forsøgsprojekter under Landdistriktspuljen


Oversigtskort