Nyt udefra
 - 09.01.12

Ny case: Læsø tangtage

Læsø Tangtage
På Læsø vil lokale ildsjæle fremtidssikre det særlige håndværk med at tænge tage, og en tangbank skal sikre, at der altid er tang på øen. Foto: Realdania Byg

Håndværk genoplives
Som det eneste sted i verden har man gennem århundreder brugt tang - eller rettere ålegræs - til tagdækning på Læsø. Da der var flest, var der mere end 300 huse med tangtage på øen,  men sygdom i ålegræsset samt udbredelsen af moderne tagdækning førte til, at læsøboerne i løbet af 1900-tallet gradvist gik væk fra traditionen. I dag er der blot omkring 20 huse med de traditionelle tangtage tilbage.

Nu har lokale ildsjæle besluttet sig for at genoplive det specielle håndværk og etableret en tangbank, der skal sikre, at der altid findes et lager af kvalitetstang på øen.  Målet er at sikre den lokale kulturarv og gøre det muligt at genopbygge tangtage fra bunden - og på sigt også at udbrede og fremtidssikre det særlige håndværk med at tænge tage.

Ildsjæle etablerer tangbank
Projektet tog sin start, da to naboer i 2006 blev enige om, at gøre noget for at redde øens sidste tangtage. Ud fra overbevisningen om, at det enkelte sted bliver ligegyldigt, hvis det mister sine særegne kendetegn og traditioner, besluttede initiativtagerne Poul Christensen og Henning Johansen sig for at bevise, at det stadigt er muligt at konstruere tage med ålegræs.

I første omgang udvalgte ildsjælene et mindre hus til et pilotprojekt, hvor tængeprocessen nøje registreres med tidsforbrug, temperatur, luftfugtighed og isoleringsevne. Derudover er der udført flere mindre reparationer på øens hustage, og næste store projekt bliver 'Hedvigs Hus', som ejes af Læsø Museum.

Fordi Læsøs ålegræs gennem flere år har været hårdt angrebet af en svampesygdom, er det ikke muligt at vedligeholde og nytænge med den tang, som blæser op på Læsøs kyster. Heldigvis er det muligt at bjærge kvalitetstang fra sydsjællandske kyster, og ét andet af projektets hovedgreb er derfor etableringen af en 'tangbank' , som et netværk af landmænd leverer kvalitetstang i rundballer til.

Projekt sikrer unik kulturarv
Projektet er med til at sikre, at én af Læsøs unikke stedbundne kvaliteter bevares og videreføres. Via 'bankens' virke sikres det, at der til enhver tid forefindes et stort lager af kvalitetstang - til en fornuftig markedspris. Et andet konkret resultat er etableringen af nye samarbejder med eksterne parter, som tilfører faglig viden, grundighed og økonomisk støtte til tangbanken og bidrager til opgaven med at bevaringen af øens tilbageblevne tangtage.

Poul Christensen: "For Læsøs gamle gårde er godt ålegræs lige så meget værd som guld. Nu kan alle, som vil bevare deres tangtag, købe tang, som både dur til nyt tag og vedligehold af det gamle."

Læs mere om projektet på www.tangtag.dk

Læs flere gode eksempler på, hvordan man kan udnytte det stedbundne potentiale

Fotos: Realdania


Oversigtskort