Nyt fra kampagnen
 - 08.02.17

Ny cirkulær bro i Filsø i Vestjylland giver unik adgang til fugleparadis

Der er gode nyheder til naturelskere i Danmark. En ny cirkulær bro gør det lettere at komme tæt på det særlige landskab omkring Filsø i Vestjylland. Den nye naturoplevelse er et resultat af et samarbejde mellem Realdania, Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen og kan opleves for publikum fra starten af sommerferien. Projektet gennemføres som en del af Stedet Tæller.

FilsøProjektet skal højne naturoplevelsen uden at overdøve den. Illustration: Schønherr

Genskabt fugleparadis
Bag klitrækken ved Henne Strand ligger den genskabte sø, Filsø. For få år siden lå kun marker her, men i 2010 købte Aage V. Jensen Naturfond området og lod vandet komme tilbage - simpelthen ved at stoppe dræningen og omlægge pumpekanalen. I dag er den kæmpestore sø, Jyllands næststørste, vendt tilbage. Det samme gælder en overflod af vandplanter og omkring 70 ynglende fuglearter.

Sammen med ni andre særlige steder i det danske landskab blev Filsø i 2012 udvalgt som en del af Stedet Tæller. På hvert sted udvikles nu enkle arkitektoniske indgreb, som skal højne og skærpe oplevelsen af naturen uden at overdøve den. Målet er at vise, hvordan man med et minimum af indgreb kan formidle natur gennem besøgssteder af allerhøjeste arkitektoniske kvalitet - og dermed bidrage til at styrke livskvalitet, lokal udvikling og turisme.

Nænsom arkitektur i unik natur
Siden udvælgelsen af arkitekt har Realdania, Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen arbejdet sammen med landskabsarkitekterne Schønherr om at skabe et projekt ved Filsø, der løfter hele oplevelsen af stedet i ét samlet greb.

Med støtte fra Stedet Tæller er en ny adgangsvej til søen og en ny parkeringsplads på vej. Dermed skabes et centralt holdepunkt, som bliver afsæt for en ny bro, der leder de besøgende ud i naturen i et sammenhængende cirkelforløb: Gennem klithede og rørsump, helt ud på søen og tilbage igen. Sti og bro hænger sammen og udføres i beton, der patinerer smukt og føjer sig ind i naturen.

Stedet Tæller har støttet projektet med 3,7 mio. kr.

Resultatet forventes at stå klart i starten af juli, og indvielse umiddelbart efter - klar til at blive taget i brug i sommerferien.

Udover den nye bro, som vil være et naturligt udgangspunkt for ture ved Filsø, støtter Aage V. Jensen Naturfond etablering af skolestue, picnicfaciliteter og toiletter i forbindelse med projektet. 

Læs mere om projektet


Oversigtskort