Nyt fra kampagnen
 - 17.09.18

Ny foreningsvej i Klitmøller

Nu er projekt 'Ny Foreningsvej i Klitmøller' klar til at gå i gang! Efter en udviklingsperiode kan der nu sættes tryk på etableringen af en sammenhængende natursti langs Klitmøller Å. Målet er bedre tilgængelighed, og flere mødesteder og oplevelsesmuligheder i den nordjyske kystby.

Klitmøller_å
Ny foreningsvej skal understøtte en allerede positiv udvikling i Klitmøller. Foto: Thisted Kommune

Thisted Kommune er kendt for sine lange, hvide sandstrande, det vilde Vesterhav og Danmarks første nationalpark. Her finder man også området Cold Hawaii med omkring 30 surfspots, et voksende antal surfere og den levende kystby, Klitmøller.

Netop Klitmøller er en by i udvikling med et voksende antal borgere, og med dette projekt skal fremgangen styrkes. Det skal ske gennem endnu bedre muligheder for ophold og aktiviteter i den bynære natur og ved at forbedre mulighederne for bevægelse og interaktion på tværs af eksisterende veje og stisystemer.

Nye forbindelser
Med etablering af naturstien Ny Foreningsvej er målet at skabe større tilgængelighed på tværs af byen og styrke oplevelsesmulighederne i naturen. Helt konkret er der tale om en sammenhængende natursti med flere rekreative mødesteder langs Klitmøller Å. Mødestederne skal skabe en serie af forskelligartede oplevelser langs åen og har særligt fokus på bevægelse, natur, kultur, leg og læring med formidlingen af stedet og byens historie som den røde tråd.

Når den er færdig, kommer Ny Foreningsvej til at løbe ca. 850 meter fra Ørhagevej og Åmarken til Vangvej, Klitmøller Kirke og området ved Klitmøller Friskole. Stien anlægges i stenmel, som komprimeres, så det bliver meget fast og derfor er velegnet for kørestole, barnevogne mv. På nogle strækninger bliver stien en alternativ og trafiksikker rute fra hovedvejen til byens friskole.

Projektet er del af en større områdefornyelse i Klitmøller helhedsplan for byen, der også omfatter trafikdæmpende foranstaltninger på Vangvej og Vangsåvej samt øget tilgængelighed og trafikdifferentiering i den vestligste del af byen.


Oversigtskort