Nyt udefra
 - 21.04.14

Ny rapport belyser landdistrikternes udvikling i et historisk perspektiv

Når man følger debatten om de danske landdistrikter, får man et indtryk af, at tilbagegangen er et nyt fænomen. Men det er ikke tilfældet, konkluderer ny rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som belyser udviklingen i et historisk tidsperspektiv. 

Område ml Holbæk og Vig
Befolkningsnedgangen i landdistrikterne er ikke usædvanligt i et historisk perspektiv, fremgår det af en ny rapport.

Landdistrikternes befolknings- og beskæftigelsesudvikling undersøget
De danske landdistrikter har i stigende grad været ramt af en række indbyrdes forbundne problemer gennem de seneste årtier som fx befolkningstilbagegang, tab af arbejdspladser og en nedgang i adgangen til offentlige serviceydelser. Det er dog især i de senere år, at landdistrikterne har fået politikernes og medierne bevågenhed.

Debatten om de danske landdistrikter kan godt give indtryk af. at tilbagegangen er et nyt fænomen. En ny fra rapport fra Center for Landdistriktsforskning belyser udviklingen i et lidt længere historisk perspektiv. Konklusionen  er, at befolkningstallet er faldet markant siden 1940, og faldende har været mest markante i 1950'erne, 1960'erne og 1970'erne.

Den nuværende debat om nedgangen i danske landdistikter er altså ikke udtryk for, at landdistrikterne for tiden oplever fald, der i et historisk perspektiv er usædvanlige. Med til historien hører også, at byområderne har oplevet en kontinuerlig stigning i befolkningstallet siden 1940.

Hent hele rapporten på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside
 


Oversigtskort