Nyt udefra
 - 28.11.11

Gode råd om nedrivning

vestervig
Den nordvestjyske landsby Vestervig er under forvandling. Tomme huse rives ned, og en række nye projekter ser dagens lys. Foto: Thisted Kommune

Nedrivning skaber sammenhæng
Kan man udvikle en landsby ved at rive bygninger ned? Hvis man spørger Faaborg-Midtfyn, Thisted og Skive Kommuner, er svaret ja. De er alle blandt de 39 kommuner, som i 2010 og 2011 har fået økonomisk støtte fra Indsatspuljen til at skille sig af med eller istandsætte bygninger, der har set bedre dage.

Og ifølge de tre kommuner, der samlet set har modtaget mere end 35 mio. kr. fra puljen i 2010 og 2011, kan det give god mening at rive nedslidte og faldefærdige huse ned. For udover at forskønne landsbyerne kan nedrivningen også give bedre sammenhæng i byrummene og skabe rekreative områder til glæde for beboerne. 

Men hvis kommunerne skal have fuldt udbytte af nedrivningen, skal de have gjort sig klart, hvordan de tomme grunde skal bruges, når bulldozerne er væk. Det er ikke tilstrækkeligt at fokusere på at få fjernet de skæmmende ejendomme. Kommunerne skal også have øje for, hvordan de tomme grunde skal indgå i bystrukturen og give landsbyerne nye kvaliteter. Det fremgår af rapporten 'Genanvendelse af tomme grunde efter nedrivning', som COWI har udarbejdet.

Hent rapporten

Læs mere om Vestervig

 


Oversigtskort