Nyt udefra
 - 21.01.15

Nye forbindelser skaber fællesskab på Bornholm

Med projektet 'Stier omkring Klemensker og Østerlars' giver nye trampestier adgang til naturen omkring de to bornholmske småbyer. Udover bedre adgang til landskabet har stisystemerne ført til nye lokale mødesteder og fællesskab.

Østerlars
Projektet omfatter udbygning af eksisterende stier og markveje og anlæggelse af nye, enkle trampestier i skoven og langs markerne. Foto: Leif Tuxen

Projekt styrker småbyernes identitet
Tidligere var naturen omkring den bornholmske småby, Østerlars, en del af det lokale liv. Men på et tidspunkt blev dele af skoven lukket ned af det daværende menighedsråd. Og ligesom mange andre danske landsbyer var byen omgivet af landbrug, der afskar borgernes adgang til naturen.

Med projekt 'Stier omkring Klemensker og Østerlars'er et uudnyttet potentiale omkring Østerlars og nabobyen Klemensker vakt til live: Naturen og herlighederne i det åbne land. Formålet var og er at bruge de bynære natur- og kulturværdier til at styrke sundhed, sammenhold, stolthed og identitet.

"På Bornholm knytter turisme og erhvervsmuligheder sig i høj grad til kysten og købstæderne. Småbyerne ligger midt i det åbne land, men har svært ved at udnytte de rekreative muligheder i landskabet. Hvis der også skal være beboelse og dagligliv i de små byer fremover, er det vigtigt, at vi styrker deres kvaliteter og identitet," siger projektleder Morten Bach Jørgensen, Bornholms Regionskommune, om baggrunden for projektet.

Nye oplevelser, nye mødesteder
Løsningen på de to byers udfordring blev udbygning af eksisterende stier og markveje og anlæggelse af nye, enkle trampestier i skoven og langs markerne.

I Klemensker har Præstemosen i perioder været svært fremkommelig på grund af oversvømmede stier. Med en ny grusbelagt sti rundt om mosen, en bådebro og en platform, der strækker sig ud og gør søen til en del af ruten, fremstår stedet nu som en lille bypark. Og fra kulturlandskabet omkring mosen leder stier den vandrende videre gennem et varieret landskab: Fra åben mark, henover små vandløb og videre til tæt skov i områder, der ikke tidligere har været tilgængelige for lokale beboere.

Hverken Klemensker eller Østerlars har en decideret bymidte, og derfor løber stierne forbi byernes etablerede mødesteder - typisk en brugs eller købmand. Fodboldbaner, sogneskove og en rundkirke er også tænkt ind som en del af  stisystemerne.

Med landskabet
De nye trampestier er anlagt, så de arbejdermed landskabet:

"Vi har bevæget os frem, som man gjorde i rigtig gamle dage, når man skulle den nemmeste var vej fra den ene landsby til den anden. Derfor er vi også gået uden om de stejleste skråninger, de vådeste områder og den bredeste å," siger Morten Bach Jørgensen.

Projektet er gennemført ved hjælp af enkle tiltag: "Trampestier koster næsten ingenting at anlægge. Alt, hvad det kræver, er en person med en motorsav og en kratrydder, og så skraber man sig simpelthen fremad gennem landskabet, fælder, skærer ned og kører væk. Derudover har vi lagt marksten ud, og henover grøfter og bække har vi bygget simple broer," forklarer Morten Bach Jørgensen og tilføjer, at den videre drift primært varetages af lokale borgere og foreninger for et beskedent beløb.

Nyt fællesskab
For kommunen har den mest arbejdskrævende del af projektet været at sikre fremdrift og få aftaler i hus med lodsejerne Men overordnet har både ejere og beboere taget godt imod projektet, understreger Morten Bach Jørgensen:

"I starten var enkelte ejere bekymret for, om der ville blive problemer med affald og løse hunde. Men vi oplever ingen problemer med affald overhovedet. En enkelt sti er lukket i jagtsæsonen for ikke at forstyrre vildtet, men det fungerer fint. Derudover har vi etableret en indhegnet hundelufterplads, som ejerne kan henvise til, og som med tiden har udviklet sig til et lokalt mødested".

Stierne er åbne og tilgængelige for turister - ikke mindst de mange cykelturister, der hver sommer krydser de to byer på deres vej henover øen. På eget initiativ har en nabo til Østerlars Rundkirke anlagt en blomstermark og et buskads fyldt med spiselige planter på den del af stien, der løber gennem hans jord. Og ved en lille gårdbutik har han opsat borde og bænke til rundkirkens besøgende.

Men fremfor alt er stierne til for beboerne, som bruger dem i det daglige og i forbindelse med lokale arrangementer: Rundvisninger formidler oldtidsspor. Til vintersolhverv arrangerer friskolen et fakkeloptog. Og pinsemorgen mødes lokale borgere for at se solen danse.

Morten Bach Jørgensen: "Projektet har skabt nye fysiske forbindelser ud i landskabet og nye forbindelser mellem landbrug og lokale borgere. Vi oplever, at de landmænd, der har lagt jord til projektet, høster øget lokal goodwill blandt borgerne. Og ikke mindst er der opstået nye muligheder for fælles oplevelser og nye fællesskaber mellem dem, der lægger jord til stierne, og dem, der bruger dem."

 


Oversigtskort