Nyt udefra
 - 25.04.13

Nyt blik på landdistrikterne

Ny redegørelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter præsenterer samtidig en ny og mere nuanceret områdeafgrænsning. Den nye opdeling viser, at det langt hen ad vejen går fint i landdistrikterne tæt på de største byer, mens landdistrikterne længere væk generelt har flere udfordringer.

NystedNy områdeafgrænsning viser landdistrikternes mangfoldighed. Foto: Anne Prytz Schaldemose

Nemmere at målrette indsats
Nu har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tegnet et nyt kort over Danmarks landdistrikter. Den nye områdeafgrænsning inddeler landet efter to kriterier: (1) afstand til de største byer og (2) andel af befolkningen bosiddende i eller udenfor mindre byer (under 3.000 indbyggere).

Dermed indeholder den nye områdeafgrænsning ikke socioøkonomiske parametre, som det er tilfældet med mange eksisterende definitioner af landdistrikter og yderområder, og resultatet er et mere nuanceret blik på virkeligheden. Opdelingen viser således, at det langt hen ad vejen går fint i landdistrikterne tæt på de største byer, mens landdistrikterne længere væk fra de største byer generelt har flere udfordringer.

"Med det nye Danmarkskort kan vi tegne et mere præcist billede af virkeligheden, så man ikke på forhånd sætter lighedstegn mellem landdistrikter og problemer. Det er noget, jeg har kæmpet mod, siden jeg tiltrådte som minister, og med den nye områdeafgrænsning tager vi et skridt mere i den rigtige retning. Der er landdistriktsområder, som oplever store problemer, men der er andre som klarer sig godt - ved at have fokus på begge dele kan vi snakke mere konstruktivt om, hvordan vi målretter vores indsats," siger minister Carsten Hansen i en pressemeddelelse.

Læs landdistriktsredegørelsen, som sætter spot på aktuelle initiativer i landdistrikterne

Se faktaark om den nye opdeling af landdistrikter


Oversigtskort