Nyt udefra
 - 22.10.12

Viden og erfaringer om landdistrikterne samles

Med en ny hjemmeside og et rejsehold bliver viden og inspiration om landdistrikterne nu samlet ét sted. Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der står bag initiativet, som skal udbrede erfaringer, skabe netværk og rammer for udvikling på landet.

Fyn www.livogland.dk samler viden og erfaringer fra landdistrikterne, mens ministeriets nye rejsehold tager ud i marken for at styrke videndeling og udvikling lokalt. Foto: Anne Prytz Schaldemose.

Få overblik og inspiration til udviklingen på landet
For første gang bliver viden om udvikling i landdistrikterne samlet ét sted. I fredags lancererede ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, nemlig to nye tiltag, som giver overblik og inspiration på landdistriktsområdet: Hjemmesiden livogland.dk samler viden og erfaringer på en lettilgængelig måde, mens et nyt rejsehold tager ud i marken for at styrke udviklingen lokalt.

Dermed er der hjælp at hente for kommuner, ildsjæle og andre aktive kræfter, der savner overblik og inspiration til landdistriktsudviklingen:

"På mine mange besøg rundt i landet har jeg oplevet, hvor mange spændende initiativer, der er i landdistrikterne - både i kommunalt og privat regi. Disse gode initiativer kan andre lære af, og nu gør vi det nemmere for interesserede at dele deres viden og få inspiration fra andre," siger minister Carsten Hansen i en pressemeddelelse.

Én samlet indgang
Den nye hjemmeside, livogland.dk, giver én samlet indgang til viden om landdistrikterne. Den præsenterer ministeriets landdistriktsaktiviteter og -initiativer, samtidig med at den samler information fra en række eksterne kilder og samarbejdspartnere. Siden giver overblik over kommuner og regioners landdistriktspolitikkerer og præsenterer inspirerende projekter. Samtidig kan interesserede finde relevante fonde og puljer samt links til litteratur og publikationer, som kan give yderligere viden.

Rejsehold samler landdistriktsaktører
Som supplement til den nye hjemmeside har ministeren også etableret et nyt rejsehold for landdistrikter. Rejseholdet skal med udgående aktiviteter skabe netværk og inspirere de enkelte aktører. Det sker blandt andet gennem netværksmøder, hvor rejseholdet samler en række kommuner eller frivillige til at dele viden og erfaringer på tværs. Og på samme måde vil rejseholdet afholde en række kurser rettet mod praktikere, der arbejder med konkrete udfordringer på landet.

"Med rejseholdet vil vi gøre en aktiv indsats for at styrke livet på landet. De tager ud i landet og møder de mange engagerede ildsjæle og professionelle. Dermed kan vi i fællesskab sætte gang i en positiv udvikling i vores landdistrikter," siger Carsten Hansen.

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 


Oversigtskort