Nyt udefra
 - 03.09.13

Nyt maritimt kulturcenter styrker aktivt byliv og havnemiljø i Hobro

Mariagerfjord Kommune er i disse år ved at skabe bedre sammenhæng mellem fjorden, byen og havnen i Hobro gennem et større byudviklingsprojekt. Et nyt maritimt kulturcenter skal understøtte det aktive byliv og åbne et bevaringsværdigt kulturmiljø for offentligheden. Rammen om det maritime kulturcenter bliver Hobro Værft, der er et af landets ældste fungerende træskibsværfter. Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Mariagerfjord Kommune og Realdania, der allerede medvirker i udviklingen af midtbyen.

HobroProjektet skal åbne Hobros Værft for borgere og besøgende og forbedre sammenhængen mellem by, værftsområde og de eksisterende stier langs fjorden. Foto: Realdania 

Formidlingssti skal skabe sammenhæng
Hobro Værft ligger for enden af pakhusmiljøet langs Søndre Kaj. Med etableringen af Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord bliver værftsområdet åbnet for byens borgere og besøgende. Ved at følge den særlige formidlingssti kan de besøgende opleve værftets løbende arbejde. Det nye stisystem vil samtidig øge sammenhængen mellem selve byen, værftsområdet og de eksisterende stier langs fjorden op mod Østerskoven.

"Værftsområdet i Hobro er et særdeles bevaringsværdigt kulturmiljø med en stor kulturhistorisk betydning og med bred lokal opbakning til udviklingen af området," fortæller projektleder i Realdania, Eske Møller.

"Med Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord kan vi være med til at skabe et aktivt havneområde, der både kan levendegøre kulturarven og fungere som bindeled mellem byen og de fjordnære områder på sydsiden af Mariager Fjord," slutter han.

Levende kulturmiljø på havnen
Udviklingen af Maritimt Kulturcenter skal ses i sammenhæng med Mariagerfjord Kommunes status som kulturarvskommune. Havneområdets originale Klondyke-karakter bliver omdrejningspunktet for at skabe et aktivt og levende kulturmiljø samt en række arbejdende værksteder for lokale ildsjæle. På den måde vil formidlingen af de gamle, maritime håndværk blive en del af formidlingen.

Borgmester i Mariagerfjord Kommune, Hans Christian Maarup, glæder sig meget over nyheden om, at det maritime kulturcenter nu bliver realiseret.

Vi har gennem mange år arbejdet på at styrke de maritime og kulturhistoriske kvaliteter på Søndre Kaj, og det arbejde får nu virkelig et skub fremad. Det maritime kulturcenter vil blive et udflugtsmål, som viser noget, der kun findes ganske få steder her i landet.

Projektkonkurrence skydes i gang
Første skridt i etableringen af Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord bliver en projektkonkurrence, der skal give et bud på projektets hovedaktiviteter: En nænsom renovering af de eksisterende bygninger, en ny stiforbindelse, et nyt forsamlingssted, en ny byggehal og nye småskure

Projektkonkurrencen skydes i gang i oktober 2013, og vinderen forventes offentliggjort i slutningen af februar 2014. Herefter kan byggeprojekterne gå i gang.

Kilde: Realdania


Oversigtskort