Nyt udefra
 - 16.04.12

Ø-støtten under Landdistriktspuljen er åben for ansøgninger

Ø-støtten, som er en del af Landdistriktspuljen, er nu åben for ansøgninger for 2012.

Bogø
Projekter, der skaber arbejdspladser eller fører til øget bosætning, vil blive prioriteret højt, skriver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om ø-støtten. Foto: Anne Prytz Schaldemose

Støtte til forsøg og projekter på 27 øer
Der er på finansloven for 2012 afsat 21,7 mio. kr. til Landdistriktspuljen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. En del af midlerne anvendes til at støtte forsøg og projekter på 27 små øer, og det er nu muligt at søge disse midler.

I 2012 giver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter prioritet til projekter, der medvirker til at skabe eller bevare arbejdspladser på øerne. Medfører projekterne tilflytning til øen, vil de også blive prioriteret højt.

Ansøgningsfristerne er: 15. maj 2012, kl. 12.00 og 1. oktober 2012, kl. 12.00.

Læs om formål og vilkår for ø-støtten


Oversigtskort