Nyt udefra
 - 20.09.13

Ph.d.-projekt skal undersøge de nye landskabserhverv

Hvordan kan landskabet bruges som positiv 'driver' for nye erhverv på landet? Nyt ph.d.-projekt undersøger sagen.

Boltinggaard
Landdistrikterne forandrer sig og nye typer erhverv kommer til. På herregården Bolttingaard på Fyn ønsker ejeren at etablere nye rammer for filmproduktion med udgangspunktet i stedets bygninger og landskab. Foto: Boltinggaard 

Landskab som positiv driver
Landdistrikternes identitet som landbrugslandskab forandrer sig i disse år og udfordres af nye erhvervstyper, der skal eksistere side om side med det traditionelle landbrugserhverv.

Spredt befolkede områder, kontakten med årstider, dyreliv og landskabelige herlighedsværdier kan betragtes som den væsentligste modsætning til de voksende urbane miljøer, og med projektet er det derfor ønsket at afdække, hvordan en række erhverv - de nye landskabserhverv - bruger disse kvaliteter som en positiv driver.

Forskningsprojektets overordnede fokus er en afdækning af erhvervsaktiviteter i en landskabelig kontekst. I projektet defineres nye landskabserhverv derfor som erhverv, der inddrager landskabet direkte eller indirekte. Eksempler kan være rehabilitering i natur, filmproduktion (hvor landskaber inddrages både æstetisk og som metafor for stemningsfortælling) fødevareproduktion med tilknyttet oplevelsesværdi eller socioøkonomisk aspekt, out-door-adventure, mikrohøjskoler og småskala produktion med dyrkning og forarbejdning med relaterede avancerede serviceydelser som forskning og formidling.

Projektet gennemføres af Hanne Bat Finke, der er ansat som ph.d.-studerende på Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet, pr. 1. august 2013. 

Kilde: Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet


Oversigtskort