Nyt fra kampagnen
 - 11.02.16

Projekt i Stinesminde har valgt rådgiver

Der er truffet beslutning om, at arkitekt Morten Thomassen skal være rådgiver på projektet i Stinesminde, som er støttet af Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Stinesminde
Stinesminde er en af de få fjordnære landsbyer, som ligger ned til til vandet.

Visionen for projektet i Stinesminde er, at det skal være fjordens mindste destination. En tidslomme, hvor det stille friluftsliv, tyve-minutters turisterne og de, der har hjemme her, kan mærke skønheden i det enkle og naturnære. Det sted hvor land og vand er vokset tættest sammen og hvor fjorden synes uendelig.

Arkitekt Morten Thomassen, som er fra Mariager, er nu blevet valgt som arkitektrådgiver på projektet, og der er store forventninger til at han vil kunne indfri de idéer og visioner, som ligger til grund for projektet.

Projektet er blevet udviklet i et samarbejde mellem Stinesminde Borgerforening og Mariagerfjord Kommune, og er støttet med 1.000.000 kr. fra Realdania, som et led i yderområdekampagnen "Stedet tæller".

Projektet omfatter en nænsom landskabsbearbejdning i havneområdet i Stinesminde samt en renovering af det gamle pakhus, så det kan anvendes til opholdsfaciliteter. Samtidig skal projektet formidle Stinesmindes kulturhistorie baseret på de lokale beboeres egen viden og historie.

Projektet vil blive udført i løbet af foråret og sommeren 2016 og forventes afsluttet til efteråret 2016.

Sideløbende med projektet vil der også, som et rent kommunalt finansieret projekt, ske en renovering af den vestlige mole i havneanlægget, som i dag fremstår noget nedslidt. Der er fra kommunens side afsat i alt 2.550.000 kr. til projektet, hvoraf halvdelen vil gå til renovering af havnemolen.

Læs mere om projektet

 

 


Oversigtskort