Nyt fra kampagnen
 - 20.05.15

Stjerneplads Syd på vej

Nu starter arbejdet med at renovere den nordlige længe af Dronninglund Hovedgård. Den skal indrettes som én af tre stjernepladser i forbindelse med Jyske Aas-projektet og bliver dermed det tredje sted, hvor besøgende kan få grundig information om de mange muligheder i Jyske Aas. På Stjerneplads Syd bliver der fokus på områdets kulturhistorie med vægt på herregårdsmiljø og klosterliv. Målet er at gøre Jyske Aas til et spændende oplevelsesbælte og binde hele området sammen både fysisk og virtuelt. Projekt Jyske Aas støttes fra flere sider og er en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Jyske Aas_stjerneplads_sydStjerneplads Syd skal indrettes i den nordlige længe af Dronninglund Hovedgård. Illustration: Projekt Jyske Aas

Ny destination på vej
"Det går i øjeblikket meget stærkt med at realisere Jyske Aas-projektet", siger projektholder Hans Jørgen Melvej om projektet, der gennemføres som en del af Stedet Tæller.

Jyske Aas-projektet omfatter bl.a. etablering af en række stjernepladser, der tager imod de besøgende og leder dem ud i området. Idéen er at samle og formidle natur, geologi, kulturhistorie - og ikke mindst kontakten med de lokale aktører på og omkring højderyggen Jyske Aas.

Formålet er  at skabe en "mulighedernes egn" fyldt med kultur- og naturoplevelser tilknyttet mange ildsjæle og aktører, som hver har deres oplevelser at byde på. Gennem projektet bliver vejen banet for en ny turistdestination med høj kvalitet i både arkitektur og landskab.

Frivillige bærer projektet
Det er Dronninglund Tømrer & Bygningssnedkeri, der har fået arbejdet med at indrette Stjerneplads Syd i den nordlige længe af Dronninglund Hovedgård. Som den eneste af projektets stjernepladser er Stjerneplads Syd bemandet med frivillige.

Som base for denne betjening blev der i projektets første fase indrettet et midlertidigt Netværkscenter i den østlige ende af bygningen. Nu ændres indretningen i Netværkscentret og kobles sammen med det næste lokale i fløjen, som indrettes til informationslokale i lighed med projektets øvrige to stjernepladser. Her skal også indrettes nye toiletter og et depot til udlejningscykler og rengøringsmateriel.

Projektet har konsulteret Poul Henningsens originale tegninger til bygningen i 1926 - efter sigende den eneste landbrugsbygning, som PH har tegnet. Her vises nogle bærende stolper, som igen bliver synlige. PH's specielle runde jernvinduer i sydmuren bliver også en væsentlig del af lokaleindretningen. For at genetablere PH's nordfacade med træporte etableres der foran glaspartierne nye revlede fløjporte, som kan åbnes udad for lysindfald, når lokalerne er i anvendelse."

Læs mere om projektet


Oversigtskort