Artikel
 - 19.03.13

Fortiden lever i Odsherred

"Landskabet er grundstenen, som giver os fantastiske oplevelser og råvarer og gør, at her er dejligt at være," siger Nina Lemkow, der er projektleder i Odsherred Kommune. Med støtte fra Stedet Tæller skal en ny højderygsti formidle, forbinde og tilgængeliggøre Odsherreds største stedbundne aktiver: istidslandskabet og fortidsminderne.

Odsherred"Vi er stolte over at være 'yderområde'. Vores identitet bygger på den geologiske arv. Landskabet er grundstenen, som giver os fantastiske oplevelser, gode råvarer og gør, at her er dejligt at være," siger projektleder Nina Lemkow i Odsherred Kommune.

Fortællingen om isen
Arven fra seneste istid er synlig overalt i Odsherred. Fra stenalderens dysser til bronzealderens gravhøje. Og fra Middelalderens borgruiner og slotte til den nyere tids nedlagte landsbyer, inddæmmede søer og fjorde. Istidslandskabet vidner om en svunden tid, og det rummer både værdier og muligheder. Eller som Nina Lemkow, projektleder for GeoPark Odsherred udtrykker det:

"Når man står på en bakketop og kigger ud, får man fortællingen om isen, der skød frem fra nordøst og lagde sig ind over Lammefjorden, mens det gradvist skubbede landskabet foran sig og dannede den bueformede randmoræne. Fra højden bliver denne abstrakte fortælling om landskabet pludselig meget enkel at forstå."

Hertil kommer den store koncentration af bronzealderhøje, der ligger som perler på en snor på randmorænen, fordi bronzealdermennesket dyrkede solen og derfor ville begraves så tæt på den som muligt. Også områdets råvarer er noget særligt: Lammefjordens grøntsager dyrkes ovenpå stedets 20 meter gyngende, næringsrige dynd og er derfor af prima kvalitet. Og ikke mindst er der guldaldermalernes og de senere Odsherredmaleres berømte billeder, som hylder områdets nøgne, bakkede landskab. "Det er den flora og fauna vi gerne vil genskabe, når vi i dag laver naturpleje," uddyber Nina Lemkow.

International klasse
Odsherred er altså rig på unikke stedbundne potentialer, og med støtte fra Stedet Tæller vil Odsherred Kommune - i regi af kommunens projekt med at etablere en ny geopark - anlægge en højderygsti, der formidler og tilgængeliggør sammenhængen mellem områdets største kvaliteter: istidslandskabet, kulturminderne og landskabet som kunstnerisk og rekreerende faktor. Konkret rummer projektet anlæg af højderygstien mellem landsbyerne Veddinge og Høve, mellem Maglehøj og Dutterhøje samt inddragelse af en eksisterende sti mellem Esterhøj og Maglehøj. Hertil kommer en formidlingsdel: etablering af blandt andet infostandere, udsigtsposter og formidlingsinventar.

"Højderygstien skal tilbyde landskabsoplevelser i international klasse og formidle natur- og kulturhistorie. Der bliver tale om en enkel og robust trampesti, som sikrer god tilgængelighed og kommer til at rumme formidlingselementer, der underordner sig - og enkelte steder forstærker - stedets unikke landskaber og kulturhistorie. Den bliver et fyrtårn," forklarer Nina Lemkow.

Projektet skaber synergi til GeoPark Odsherred, som blev officielt indviet i sommeren 2011 med otte oplevelsessites i landskabet og et lille udstillingslokale - skolestuen på Dragsholm Slot. Målet er at få GeoPark Odsherred optaget i det internationale geoparknetværkEuropean Geoparks Networksom støttes af UNESCO og at gøre den til paraply for erhverv, turisme, kulturliv og branding af Odsherred.

"Vi er stolte over at være yderområde"
Nu er kommunen i dialog med de 17 private lodsejere, som formentlig bliver berørt af projektet.  Efterhånden som de frivillige aftaler kommer på plads skal de formaliseres, og derefter skal hele formidlingsprocessen gennemføres i samarbejde med de lokale aktører. Projektet skal koordineres og forankres i de berørte afdelinger i kommunen, borgerne skal inddrages, og den fremtidige drift lægges fast:

"Det er en stor, bunden opgave for en lille kommune, men når projektet er gennemført bliver fortællingen om vores landskab mere tydelig og kompakt, og vi tror på, at det både vil bidrage positivt til brandingen af Odsherred og styrke borgernes stolthed over det landskab, vi bor midt i," siger Nina Lemkow og tilføjer:

"Vi er stolte over at være 'yderområde'. Vores identitet bygger på den geologiske arv. Landskabet er grundstenen, som giver os fantastiske oplevelser, gode råvarer og gør, at her er dejligt at være. Vi kan ikke tilbyde det samme som de store byer, men vi kan tilbyde noget andet. Og det er lige præcis det, GeoPark Odsherred og højderygstien handler om. Her er noget at bygge videre på."

Vil du vide mere om højderygstien?

Hør Nina Lemkow, borgmester Thomas Adelskov m.fl. i P1-programmet, Stedsans

Læs mere om projektet 


Oversigtskort