Nyt fra kampagnen
 - 18.12.13

Rådgiver valgt til projekt 'Arbejdende pumpestationer'

Der er nu valgt totalrådgiver til projektet 'Arbejdende pumpestationer', som gennemføres som en del af Stedet Tæller. I et stærkt og meget kompetent felt er opgaven tildelt Thorborg Skovsted Johansen med Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS.

PumpestationerSom totalrådgiver for projektet er valgt Thorborg Skovsted Johansen med Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS.

Pumpestationer skal være formidlingspunkter
Skjern Å er Danmarks vandrigeste å, og naturen i ådalen er helt unik og meget karakteristisk for Vestjylland. Her er storslåede landskaber, som sammen med hederne og moserne er levested for en række planter og dyr af international betydning. Og her kan børn og voksne der opleve roen og naturen i øjenhøjde, få pulsen op gennem aktiviteter og tilegne sig viden om det dynamiske samspil i naturen.

Formålet med projektet Arbejdende pumpestationer er at gøre området omkring Skjern Å mere attraktivt for lokale og besøgende ved at skabe nye muligheder for friluftsliv og oplevelser i naturen. Det sker gennem tiltag, der forbinder og formidler naturen og kulturlandskabet, og samtidig er grundlag for, at det lokale erhvervsliv kan udvikle nye oplevelsestilbud. På den måde skal projektet være katalysator for lokal udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bag projektet står Ringkøbing-Skjern Kommune, og for kommunen er visionen at skabe en rød tråd i formidlingen af Skjern Å. Projektet skal udnytte og forbedre de eksisterende muligheder på stedet - blandt andet ved at inddrage fungerende pumpestationer som formidlingspunkter

Konkret omfatter projektet udvikling af seks formidlingspunkter langs Skjern Å, som skal forbedre landskabets tilgængelighed. Formidlingspunkterne består til dels af de gamle pumpestationer og tilrettelægges, så de har forskellige tilbud til projektets målgrupper.

Blandt projektets fysiske tiltag er renovering af tre pumpestationer med etablering af bl.a.trapper, tagterrasser, etablering af stiforløb og genskabelse af et spang over åen.

Styregruppen for Arbejdende pumpestationer glæder sig til, sammen med totalrådgiver og mange engagerede lokale kræfter, at komme i gang med projektet. Først i det nye år starter planlægning, projektering og myndighedsbehandling, med forventet udførelse i 2014/15.

Læs mere om projektet


Oversigtskort