Nyt fra kampagnen
 - 02.05.13

Realdania søger projektidéer i yderområderne

Med Stedet Tæller støtter Realdania udvikling og realisering af projekter, som aktiverer yderområdernes unikke potentialer. I dag lancerer kampagnen en ny ansøgningsrunde, og frem til 21. oktober kl. 16 er det muligt at byde ind med idéer til nye projekter, der skaber lokal udvikling og øget livskvalitet. Alle interesserede inviteres til informationsmøde i Spinderihallerne i Vejle den 30. maj 2013 fra kl. 13-16. 

Vorupør
Frem til 21. oktober 2013 er det muligt at byde ind med en konkret projektidé. Foto: Nørre Vorupør Fiskericompagni og Fiskeriforenings Fond 

Sats på stedets potentiale
Unikke naturoplevelser og landskaber, fred og ro. Tætte lokale fællesskaber og engagement, hvor man tager initiativ, involverer sig og får ting til at gro. Og velbevarede historiske bymiljøer og bygninger.  Det er nogle af de kvaliteter, som danskerne forbinder med yderområderne ifølge Agenda Y, Stedet Tællers undersøgelse af danskernes holdning til yderområderne. Undersøgelsen peger på unikke kvaliteter, der kan udvikles og bruges som grundlag for en posi­tiv bæredygtig udvikling i yderområderne. En udvikling, der skaber øget livskvalitet og gavner både beboere og turister.

Og netop udvikling med udgangspunkt i yderområdernes potentialer er formålet med Stedet Tæller. Frem til udgangen af 2016 har Realdania afsat i alt 115 mio. kr. til Stedet Tæller, som støtter konkrete, fysiske projekter og formidler viden og inspiration til yderområdernes aktører.

"Vores mål med Stedet Tæller er at styrke planlægning, bosætning og turisme med udgangspunkt i de enkelte steders særlige karaktertræk. Når civilsamfundet og kommunerne arbejder sammen tror vi på, at der kan skabes positiv udvikling, som kan understøtte den forandringsproces, som yderområderne står midt i," siger Karen Skou, projektleder i Realdania.

Ny ansøgningsrunde støtter projekter i yderområderne
De første 21 projekter er allerede i gang, og i dag lancerer kampagnen en ny ansøgningsrunde.  Frem til 21. oktober 2013 er det muligt at byde ind med en konkret projektidé.

"Der er stor interesse for at finde nye veje til at udvikle de danske yderområder. Da vi i 2011 inviterede kommuner, ildsjæle, turismeerhverv og andre lokale aktører til at byde ind med idéer til konkrete, fysiske projekter gennem Stedet Tæller, fik vi over 120 forslag og ideer. Derfor er forventningerne til denne ansøgningsrunde også sat højt, og vi glæder os til igen at modtage visionære og velunderbyggede idéer til, hvordan man kan skabe udvikling med udgangspunkt i de stedbundne potentialer," siger Karen Skou.

Én ansøgningsrunde, to faser
Ansøgningsrunden består af to faser. I første fase byder kommuner, ildsjæle, turismeerhverv og andre aktører i yderområderne ind med deres projektidé. Herefter vælger Realdania - med støtte fra et fagligt rådgiverpanel - op til 25 projektidéer til videreudvikling. De udvalgte projekter bliver del af et fælles udviklingsforløb og modtager hver op til 125.000 kr. inkl. moms. Beløbet er øremærket til eksterne rådgivere til udvikling af projektforslag på konceptniveau.

I anden fase udvælger Realdania op til 13 projekter, som samlet støttes med op til 37 mio. kr. til realisering.

Se, hvordan I deltager


Oversigtskort