Nyt fra
 - 16.02.16

Sådan kan byrummet ved Fanø Bad fornys

Team MASU PLANNING, EVERYDAY STUDIO og Jesper Kongshaug (Architectural Lighting) er udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen om at udvikle og forny byrummet ved Fanø Bad.. Teamet skal nu -  i samarbejde med Fanø Kommune og Realdania - arbejde videre med at konkretisere forslaget. Projektet støttes økonomisk af Realdania som en del af Stedet Tæller, Kvalitet i kysternes turistbyer.

Fanø Bad
Projektet skal give stedet en klar identitet og et udtryk, der samtidig fremhæver stedets historie som én af de ældste, danske ferie- og badedestinationer.

En enig dommerkomite har peget på projektet 'Tilbage til naturen, tilbage til fremtiden' som vinder af arkitektkonkurrencen, der bestod af to hovedopgaver:

1. Udvikling af et samlet koncept, der skaber fysisk, mental og social sammenhæng i Fanø Bad, og giver stedet en klar identitet og udtryk, der samtidig også fremhæver stedets særlige karakter ved kysten og historien som én af de ældste, danske ferie- og badedestinationer. Projektet skal på den måde skabe gode rammer for nyt liv og samvær ved Fanø Bad.

2. Udviklingen af ét nedslag, et centralt mødested, et torv, der giver Fanø Bad et synligt løft.

Dommerkomiteen har i sin bedømmelse lagt vægt på, at forslaget fra MASU PLANNING, EVERYDAY STUDIO og Jesper Kongshaug viser en særlig helhedsmæssig forståelse for Fanø Bad, dets skala og sammenhæng med landskabet omkring.

Efter dommerkomiteens vurdering giver forslaget et godt, planmæssigt grundlag for arbejdet videre frem med at udvikle Fanø Bad. Forslaget vil også kunne give stedet ny værdi allerede i første fase af projektet.

Ny belægning i tegl og torveplads
Vinderforslaget arbejder med en struktur, der binder området sammen - ligesom før i tiden. Det sker konkret med en belægning af tegl. Teglbelægningen tænkes indarbejdet i Strandvejens fulde længde, som begynder fra man ankommer til   Fanø Bad, og derefter udvider sig til en samlet teglflade ved Torvet. Vinderforslaget indeholder også forskellige forslag til at belyse området og indrette det med forskellige byrumsmøbler,   der tager afsæt i stedet og dets historie som badeby.

Derudover vises det i projektforslaget tydeligt, at det er i samspillet mellem private og offentlige arealer, at konceptet for Fanø Badkan gøre en forskel. Der er allerede igangsat en dialog med lokale lodsejere om udvikling af området. Processen fortsætter nu med dialog og bearbejdning af Team MASU PLANNING, EVERYDAY STUDIO og Jesper Kongshaugs projektforslag .

"Virkeliggørelsen af dette projektforslag skal sammen med forudgående proces, og arkitektkonkurrence ses som et tilbud til de private aktører ved Fanø Bad om, at Fanø Kommune går og investerer i områdets fremtid.Jeg håber, at man vil se positivt på mulighederne i dette offentlige - private samarbejde, som efter min mening, er en nødvendighed, hvis Fanø Bad skal udvikles i en bedre retning." 

Læs mere om projektet

 


Oversigtskort